Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Μελέτη ωρίμανσης για τη αναβάθμιση υποδομών και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση λειτουργίας του Πανεπιστημίου», που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του 3ου ΚΠΣ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Διάρκεια: Ιούλιος 2008 – Δεκέμβριος 2008
Προϋπολογισμός: 30.000 ευρώ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάρα Νικολαΐδου

Το έργο αφορούσε στην πραγματοποίηση μελέτης για την δημιουργία Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποφοίτων (Alumni) στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.