Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Τα μέλη ΕΔΙΠ του Τμήματος είναι:

Βασίλειος Δαλάκας

Γραφείο: 3.2, 3ος όροφος
e-mail: vdalakas[at]hua[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://galaxy.hua.gr/~vdalakas

Ανάργυρος Τσαδήμας

Γραφείο: 3.1, 3ος όροφος
Τηλ.: +30 210 9549418
e-mail: tsadimas[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.dit.hua.gr/~tsadimas

images

Αλεξάνδρα-Άννα Γασπαρινάτου

Γραφείο: 3.2, 3ος όροφος
Τηλ.: +30 210 9549441
e-mail: alegas[at]hua[dot]gr

 

Τα μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος είναι:

Φωτεινή Δανέλη

Γραφείο:
Τηλ.: +30 210 9549402
e-mail: daneli[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: