Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Η πλατφόρμα OneStop είναι ένα σύστημα που επιτρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εσωτερικών διαδικασιών του τμήματος. Βασίζεται στο Budibase και βρίσκεται ακόμα σε πιλοτική φάση.

Ακολουθεί μια λίστα με τις διαθέσιμες εφαρμογές:

Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Onestop, μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας στο Google Workspace είτε τον λογαριασμό σας HUA χρησιμοποιώντας ένα από τα παρακάτω εικονίδια:

Screenshot_from_2023-02-17_10-34-59.png