Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων

Εξωτερικοί Διδάσκοντες

 • Δέδε Γεωργία (gdede[at]hua[dot]gr)
 • Δημόπουλος Αλέξανδρος (alexdem[at]hua.[dot]gr)
 • Ειρηνάκης Παύλος (pavlose[at]gmail[dot]com)
 • Κάπος Γεώργιος-Δημήτριος (gdkapos[at]hua[dot]gr)
 • Μαντζάνα Βασιλική (mantzana[dot]vasiliki[at]gmail[dot]com)
 • Μπράβος Γεώργιος (gebravos[at]gmail[dot]com)
 • Ροντογιάννης Αθανάσιος (tronto[at]noa[dot]gr)
 • Σταμάτη Τέτα (teta[at]di[dot]uoa[dot]gr)
 • Λιμνιώτης Κωνσταντίνος (klimn[at]di[dot]uoa[dot]gr)
 • Αγαπητού Χρύσα (caga[at]unipi[dot]gr, caga[at]hua[dot]gr)
 • Καραγιώργου Σοφία (karagior[at]gmail[dot]com)

 Προσκεκλημένοι ομιλητές (2015-2016)

 • Constantin Blome, Department of Business and Management, Sussex University (C.Blome[at]sussex[dot]ac[dot]uk)
 • Kathy Keeling, Manchester Business School (kathy.keeling[at]manchester[dot]ac[dot]uk)
 • Nikolay Mehandjiev, Manchester Business School (n.mehandjiev[at]manchester[dot]ac[dot]uk)
 • Manuel Noguera Garcia, University of Granada, Department Software Engineering (mnoguera[at]ugr[dot]es)
 • Colette Rolland, University of Paris-Pantheon Sorbonne (Colette.Rolland[at]univ-paris1[dot]fr)
 • Ilias Petrounias, Manchester Business School (ilias.petrounias[at]manchester[dot]ac[dot]uk)
 • Michal Jacovi IBM Research Haifa, Τel Aviv (JACOVI[at]il[dot]ibm[dot]com)
 • Βασίλειος Δημόπουλος, ORACLE  

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017