Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι:

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφοριακά Συστήματα-Προσομοίωση, Κοσμήτορας του Τμήματος

Γραφείο: 4.5, 4ος όροφος
Τηλ.: +30 210 9549420
e-mail: dimosthe[at]hua
[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~dimosthe

Μάρα Νικολαΐδου, Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Κατανεμημένα Συστήματα, Μοντελοποίηση Συστημάτων και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Γραφείο: 4.1, 4ος όροφος
Τηλ
.: +30 210 9549410
e-mail: mara
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~mara

Μαλβίνα Βαμβακάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Στατιστική-Θεωρία Πιθανοτήτων και Εφαρμογές

Γραφείο: 5.2, 5ος όροφος
Τηλ
.: +30 210 9549404
e-mail: mvamv
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/index.php/el/component/content/article/3-faculty-a-staff/faculty/183-malvina-vamvakari

Θωμάς Καμαλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Οπτικές Επικοινωνίες και Τεχνοοικονομική Ανάλυσή τους

Γραφείο: 4.4, 4ος όροφος
Τηλ
.: +30 210 9549406
e-mail: thkam
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://galaxy.hua.gr/~thkam

Χρύσα Σοφιανοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Ανάλυση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης και της Πληροφορικής Κατάρτισης

Γραφείο: 5.3, 5ος όροφος
Τηλ
.: +30 210 9549412
e-mail: csofian
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://cv.sofianopoulou.net

Ηρακλής Βαρλάμης, Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Διαχείριση Δεδομένων

Γραφείο: 5.1, 5ος όροφος
Τηλ
.: +30 210 9549405
e-mail: varlamis
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://galaxy.hua.gr/~varlamis

Γεώργιος Δημητρακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Ασύρματα Γνωσιακά Δίκτυα και Τηλεματικές Εφαρμογές

Γραφείο: 4.2, 4ος όφορος
Τηλ
.: +30 210 9549426
e-mail: gdimitra[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~gdimitra

Δημήτριος Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός

Γραφείο: 5.5, 5ος όροφος
Τηλ
.: +30 210 9549411
e-mail: michail
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~michail

Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου, Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο Ευχρηστία Διαδικτυακών Τόπων και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Γραφείο: 5.4, 5ος όφορος
Τηλ.: +30 210 9549403
e-mail: kv[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=29

Χρήστος Μιχαλακέλης, Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνοοικονομική Ανάλυση Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Γραφείο: 4.7, 4ος όροφος
Τηλ
.: +30 210 9549414
e-mail: michalak
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~michalak

Κωνσταντίνος Τσερπές, Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικές Προγραμματισμού Συστημάτων στον Παγκόσμιο Ιστό

Γραφείο: 4.6, 4ος όροφος
Τηλ
.: +30 210 9549413
e-mail: tserpes
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~tserpesΤα διατελέσαντα μέλη ΔΕΠ είναι:

Γεώργιος Καραμπατζός †, Καθηγητής

Ανδρέας Κυριακούσης, Oμότιμος Καθηγητής

Γραφείο: 4.3, 4ος όροφος
Τηλ
.: +30 210 9549408
e-mail: akyriak
[at]hua[dot]gr

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017