Κτίριο του Τμήματος

Τον Αύγουστο του 2013 ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του Τμήματος στις νέες του εγκαταστάσεις στην οδό Ομήρου 9 στον Ταύρο. Το νέο ιδιόκτητο κτίριο του Πανεπιστημίου εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες του τμήματος και διαθέτει 6 ορόφους καθώς και 3 υπόγεια (2 υπόγεια parking). Η ανέγερση του χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής (ΠΕΠ2007-2013). Πρόκειται για την υλοποίηση του οράματος του εκλιπόντος Καθηγητή Γ. Καραμπατζού, πρώην Πρύτανη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.


 

Αίθουσες

Στον 1ο όροφο του κτιρίου υπάρχει μία μεγάλη αίθουσα χωρητικότητας 120 ατόμων (αμφιθέατρο) καθώς και 3 μικρότερες αίθουσες που εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος.

  

  


Το αμφιθέατρο είναι εξοπλισμένο με πολυμεσικό εξοπλισμό:

 • 2 x LCD TVs
 • προβολικό σύστημα
 • 2 cameras
 • Σύστημα τηλεδιάσκεψης
 • Μικρόφωνα
 • Κονσόλα μίξης ήχου
 • Τελικός ενισχυτής 2 x 300W
 • 4 x 135W ηχεία

  


Η αίθουσα 2ου ορόφου έχει χωρητικότητα 50 άτομων και είναι εξοπλισμένη με τον παρακάτω πολυμεσικό εξοπλισμό:

 • προβολικό σύστημα
 • κάμερα
 • μικρόφωνο

Η μία αίθουσα του 3ου ορόφου έχει χωρητικότητα 50 άτομα, η μικρότερη 36, και είναι εξοπλισμένες με προβολικό σύστημα.

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017