Το εργαστήριο του 5ου ορόφου χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεματικής, ώστε να υποστηρίζει τα μαθήματα που απαιτούν τη διεκπεραίωση εργαστηριακών ασκήσεων.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης του εργαστηρίου για ερευνητικούς σκοπούς τόσο από τα μέλη ΔΕΠ και το ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος όσο από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα.

 

Φωτογραφίες

  

 

Πληροφορίες

10 θέσεις εργασίας
5ος Όροφος - Κτήριο Πληροφορικής & Τηλεματικής, Ομήρου 9, Ταύρος
Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινές 08:00 - 22:00 και Σαββατοκύριακο 09:00 - 20:00.

  

   Υπεύθυνος

Δρ. Ηρακλής Βαρλάμης
   210 9549 405
   varlamis  -[  dot ] - hua -[  dot ] -  gr

 

Στο εργαστήριο του 5ου ορόφου αυτή τη στιγμή υπάρχουν:

  • 10 mac clients (oracle sun ray clients)
  • 1 εκτυπωτής Samsung ML-6510 ND

 

iMac

iMac
21.5-inch, Late 2012

Processor 2,7 GHz Intel Core i5
Memory 8 GB 1600 MHz DDR3
Graphics NVIDIA GeForce GT 640M 512 MB

 

Storage: 1ΤΒ / client.
Software: Xcode

 

Εκτυπωτής

 

  

 Κλιματιζόμενος χώρος

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017