Το εργαστήριο του 4ου ορόφου χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεματικής, ώστε να υποστηρίζει τα μαθήματα που απαιτούν τη διεκπεραίωση εργαστηριακών ασκήσεων.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης του εργαστηρίου για ερευνητικούς σκοπούς τόσο από τα μέλη ΔΕΠ και το ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος όσο από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα.

 

Φωτογραφίες

 

 

  

 

Πληροφορίες

32 θέσεις εργασίας
4ος Όροφος - Κτήριο Πληροφορικής & Τηλεματικής, Ομήρου 9, Ταύρος
Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινές 08:00 - 22:00 και Σαββατοκύριακο 09:00 - 20:00.

 

   Υπέυθυνος

Τσαδήμας Ανάργυρος
   210 9549 418
   tsadimas  -[  dot ] - hua -[  dot ] -  gr

 

Στο εργαστήριο του 4ου ορόφου αυτή τη στιγμή υπάρχουν:

 • 20 thin clients (oracle sun ray clients)
 • 12 sun ultra 20 (παλιά solaris μηχανήματα)

 

Logon Servers

 

sparc-t4 (10.100.51.100)
Λειτουργικό Σύστημα: Oracle Solaris 10 1/13
debian (10.100.51.113)
Λειτουργικό Σύστημα: Debian GNU/Linux 7

 

Οι servers έχουν πρόσβαση στο Storage (μέσω nfs share), στο οποίο οι χρήστες έχουν quota 5GB

 

Storage

Λειτουργικό Σύστημα: Oracle Solaris 11.Ωφέλιμος χώρος 53ΤΒ. Χώρος για χρήστες 10ΤΒ. Quota χρηστών 5GB.


Λίστα διαθέσιμου λογισμικού

Λογισμικό:

 • Netbeans 7.3.1 & Netbeans 7.4 (Solaris, Linux)  
 • C/C++ compiler (Solaris, Linux)
 • Glassfish (Solaris)
 • Modelio (Linux)
 • Chromium browser (Linux)
 • Firefox browser (Linux)
 • Opera browser (Linux)
 • MySQL Workbench (Linux)
 • sqldeveloper (Linux)
 • Sublime Text 3 editor  (Linux)
 • Eclipse IDE for Java EE Developers (Linux)
 • Eclipse Juno (Solaris)
 • Texlive (Linux)
 • Texmaker latex editor (Linux)
 • Filezilla (linux)
 • Eclipse Modeling Tools with MediniQVT (Linux)


Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική των συστημάτων αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα:

 

 

Εκτυπωτής

 

 

Αλληλεπιδραστικό σύστημα προβολής

Διαδραστικός προβολέας SONY VPL-SW535C

 

 Κλιματιζόμενος χώρος

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017