Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Υπολογιστικά Μαθηματικά ΙΙ

Κωδικός: ΜΥ03

Περιγραφή: Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους πρώτης τάξεως. Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους. Σειρές Fourier. Ολοκληρώματα και μετασχηματισμοί Fourier. Επικαμπύλια ολοκληρώματα. Μιγαδικές συναρτήσεις και μιγαδικά ολοκληρώματα. Μετασχηματισμός Möbius. Ειδικές συναρτήσεις (Β και Γ).

Στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία των κύριων προχωρημένων μαθηματικών υπολογιστικών μεθόδων χρήσιμων στη πληροφορική.

Διδακτικές Μέθοδοι: Παραδόσεις θεωρίας (2 ώρες / εβδομάδα), Εργαστηριακές Ασκήσεις (1 ώρα / εβδομάδα)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:
1. A.R Spiegel, «Ανώτερα Μαθηματικά», Εκδόσεις Α. Τζιόλα και Υιοι, 2003 Θεσ/νίκη
2. Γ. Καραμπατζός, «Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Μαθηματικών» Έκδοση Χαροκόπειου Πανεπιστημίου  2007 Αθήνα

Προαπαιτούμενα: -

Ιστοσελίδα: στο http://eclass.hua.gr/