Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την υποβολή των προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο της υλοποίησης Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 - στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο» για ανάρτηση στο site των Τμημάτων. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Με εκτίμηση,

Μαρία Μαλλίδου

 

Τμήμα Προμηθειών

ΕΛΚΕ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Τηλ: 2109549265

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017