Λειτουργία του Ιδρύματος στο πλαίσιο των έκτακτών μέτρων που έχει τεθεί η Αττική

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4829) όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναφέρονται τα μέτρα που ισχύουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά το χρονικό διάστημα από 3.11.2020 έως και 30.11.2020.

Ειδικότερα, τα ισχύοντα μέτρα για το επίπεδο αυξημένου κινδύνου που έχει ενταχθεί η Αττική, είναι τα ακόλουθα:

  • Τηλε-εκπαίδευση (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών)
  • Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, πλην των εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών Α κύκλου (προπτυχιακό)
  • Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία
  • Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.
  • Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός του Ιδρύματος
  • Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σύμφωνα τα μέτρα που ισχύουν στους φορείς υποδοχής (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις)