Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις κάτωθι ημερομηνίες:

 

 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:

 Παρασκευή 02/06/2017

 Αργία Αγίου Πνεύματος:

 Δευτέρα 05/06/2017

 Εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων & εργαστηριακών εξετάσεων:

 Από Τρίτη 06/06/2017 έως Παρασκευή 16/06/2017

 

 Έναρξη εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου 2016- 2017:

 Δευτέρα 20/06/2017

 Λήξη εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου 2016- 2017:

 Τρίτη 04/07/2017

 Παρουσιάσεις διπλωματικών μελετών:

 Από Δευτέρα 03/07/2017 έως Δευτέρα 10/07/2017        

 

Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία

9 υποτροφίες

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Πλήρους Μερικής Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Department of Informatics & Telematics - 2017