27/01/2014: Μετακινήσεις υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων και μελών ΔΕΠ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος THELXINOE


Αθήνα, 27/01/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος THELXINOE (FP7-Erasmus Mundus), χρηματοδοτούνται μετακινήσεις υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων και μελών ΔΕΠ σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (από 1 έως 14 μήνες, κατά περίπτωση).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/02/2014
Παρακαλούνται τυχόν ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον κ. Δημητρακόπουλο Γιώργο, τηλ 210 9549426, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Ιστοσελίδα προγράμματος: https://sites.google.com/site/emthelxinoe/