Τα μαθήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ξεκινάνε την Δευτέρα 08/10/2018 στις 9:00 π.μ.