Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες μετεγγραφής που ανήκουν στην κατηγορία:

  • αδερφών προπτυχιακών  φοιτητών στα ΑΕΙ
  • περ. β του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 (76 Α΄) 

στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, να προσέλθουν, προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, από την Παρασκευή 23/11/2018 έως και την Τετάρτη 28/11/2018 κατά τις ώρες 10.00 – 13.00 μ.μ., στη Γραμματεία του Τμήματος (Ομήρου 9, Ταύρος), προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή, καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.