Το Τμήμα διοργανώνει και φιλοξενεί το 23ο Διεθνές Συνέδριο IDEAS2019. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την υποβολή άρθρων και τους συνδέσμους του Συνεδρίου:

23rd International Database Engineering & Applications Symposium (IDEAS 2019)

Important dates:

  • Submission deadline: March 22, 2019
  • Authors’ notification: May 01, 2019
  • Camera ready deadline: May 25, 2019

Links:

Venue:

Harokopio University of Athens
70, El. Venizelou Av., Kallithea, Athens, Greece

Contact Details:

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.