Στα πλαίσια του μαθήματος "Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο", ομάδα του Τμήματος αποτελούμενη από τους προπτυχιακούς φοιτητές Ευάγγελο Μπούτα, Ισμήνη Βενέτη, Βασίλειο Αναστασόπουλο και την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Χαραλαμπία Μπουλούγαρη συμμετείχε στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό/hackathonEUvsVIRUS (24-25-26/4/2020) για την αναζήτηση λύσεων και εφαρμογών διαχείρισης και αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.

Η ομάδα διαγωνίστηκε στην θεματική ενότητα "Health and life", στο θέμα "Real time communication & prevention" και ειδικά στο topic "platform for the availability of necessary pharmaceuticals and their remoteshipment"  παράγοντας το πρωτότυπo CovidResourceFinder,  μια υπηρεσιοστρεφή λύση ώστε οι πάροχοι ή δωρητές υλικού ή άλλοι οργανισμοί να δηλώνουν τη διαθεσιμότητα υλικών/φαρμάκων/ανθρώπινων πόρων κλπ και αντίστοιχα οι καταναλωτές οργανισμοί να ζητούν παρόμοιο υλικό. Η πλατφόρμα αναλαμβάνει την εγγραφή, αποτύπωση και διασύνδεση προσφοράς και ζήτησης  με διάφορους τροπους (REST API, UIdashboard κλπ) επιτρέποντας στους συμμετέχοντες οργανισμούς καθώς και στις εποπτικές αρχές να βελτιστοποιούν την χρήση και διαμοιρασμό πόρων απαραίτητων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε πραγματικό χρόνο.  

Περισσότερες πληροφορίες για το τελικό αποτέλεσμα της ομάδας μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://devpost.com/software/covidresourcefinder-347tln

Το video της παρουσίασης είναι διαθέσιμο και εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1njWNxl0bt7fG-NGEwC-BIrQ6HtDczyh5/view?usp=sharing

Συνολικά ο διαγωνισμός συγκέντρωσε πάνω από 20.900 συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν 2.150 λύσεις στις διάφορες θεματικές ενότητες (health and life, business continuity, remote working and education , social andpolitical cohesion, digital finance).

Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα για την εντατική της δουλειά καθώς και για το παραχθέν αποτέλεσμα.