αφισα παρατασης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

για την εισαγωγή στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» - (Digital Health and Analytics)

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αίτησης εισαγωγής στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health and Analytics) με έδρα το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, στον Ταύρο – Αττικής ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ως 26.09.2021 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .