Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health and Analytics).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά από 12 Ιανουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου 2022 (έναρξη μαθημάτων 1 Μαρτίου 2022) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Δείτε σχετικές πληροφορίες στο https://mschealth.dit.hua.gr/