Αγαπητοί μας φοιτητές και φοιτήτριες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι πρωτοετείς και μεγαλύτερων ετών φοιτητές και φοιτήτριες του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, που ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στο Πανεπιστημιακό Εστιατόριο, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από την Πέμπτη 13/10/2022 έως και την Παρασκευή 28/10/2022. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τη χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού. 'Ολα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Πληροφορίες, το link και την Υπεύθυνη Δήλωση θα βρείτε στις Ανακοινώσεις, στην ιστοσελίδα του Χαροκοπείου https://www.hua.gr/index.php/el/feeding

Από τη Φοιτητική Μέριμνα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 210-9549221)