ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022-2023

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, πραγματοποιείται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αποστέλλονται, είτε ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., είτε ταχυδρομικά / με ταχυμεταφορά (courier)-με εμφανή την ημ/νία αποστολής στη σφραγίδα ταχυδρομείου- στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΟΜΗΡΟΥ 9, Τ.Κ. 17778 ΤΑΥΡΟΣ
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022-2023)

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι υποψήφιοι/ες είναι :

Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., σχολών διετούς και υπερδιετούς φοίτησης

  •      Αίτηση (πατήστε εδώ)
  •      Αντίγραφο Πτυχίου(ευκρινές φωτοαντίγραφο)
  •      Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους εξωτερικού)
  •     Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Απόφοιτοι/ες Ι.Ε.Κ. & Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας

  •      Αίτηση (πατήστε εδώ)
  •      Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5)
  •      Απολυτήριο λυκείου
  •      Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Οι εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2022 (ακριβείς ημέρες και ώρες ανακοινώνονται μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων στις Γενικές Ανακοινώσεις.