ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες μετεγγραφής, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, να προσέλθουν, προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, από τη Δευτέρα 07/11/2022 έως και την Παρασκευή 11/11/2022 κατά τις ώρες 10.00–13.00 μ.μ., στη Γραμματεία του Τμήματος (Ομήρου 9, Ταύρος, 2ος όροφος), προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή, καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Η εγγραφή στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, ολοκληρώνεται κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών, έγκρισής τους από τη Συνέλευση Τμήματος και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τη Γραμματεία.