Αυτή την περίοδο διοργανώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ ένα hackathon για την ανάλυση δεδομένων ηλεκτρικού δικτύου (datathon) με στόχο την ανάπτυξη αλγοριθμικών μοντέλων μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό ηθελημένων μη-τεχνικών απωλειών ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Προσφέρεται η δυνατότητα πειραματισμού στο μηχανισμό Sandbox του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και η εκπαίδευση μοντέλων με πραγματικά δεδομένα.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να δηλώσουν ομάδες συμμετοχής (2-5 ατόμων) μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια η υλοποίηση της λύσης πραγματοποιείται από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 20 Μαρτίου. Σήμερα, 10 Φεβρουαρίου, πραγματοποιείται ένα online info day (15:00-18:00) για την παρουσίαση του διαγωνισμού:

https://us06web.zoom.us/j/82002407477?pwd=dnBEMU5BOWp4MDdVNmQ5dDVYb0dKZz09

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://deddie.mantisbi.io/

Στα πλαίσια ενίσχυσης της συμμετοχής των φοιτητών σε τέτοιες δραστηριότητες, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής διοργανώνει ομάδες συμμετοχής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Όποιος ενδιαφέρεται, καλείται να συμπληρώσει την ακόλουθη φόρμα συντονισμού:

https://forms.gle/sXYaTQfsohq6ggD97

Προσοχή στο ότι η συγκεκριμένη φόρμα δεν πραγματοποιεί την συμμετοχή στον διαγωνισμό (υπάρχει ειδική διαδικασία στο site του διαγωνισμού) αλλά μία προσπάθεια ώστε να γίνει μια αρχική καταγραφή των ενδιαφερομένων και μία βέλτιστη δημιουργία ομάδων με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες κάθε μέλους. Στη συνέχεια μπορεί να προσφερθεί μια λογική mentoring προς τις ομάδες που θα δημιουργηθούν.  Αν έχετε μία πλήρη ομάδα μπορείτε επίσης να την δηλώσετε ώστε να συμπεριληφθεί στις διαδικασίες mentoring, δημοσιοποίησης κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επ. Καθ. Γ. Κουσιουρή (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

hackathon