Σύμφωνα Ασύρματα Οπτικά Συστήματα ως Δομικά Στοιχεία για την Υλοποίηση Δικτύων Οικίας και Επαγγελματικών Χώρων Επόμενης Γενιάς

Διάρκεια: 31/1/2014 - 31/7/2015
Προϋπολογισμός: 250000 ευρώ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θωμάς Καμαλάκης

To έργο θα αποτιμήσει τις προοπτικές των οπτικών συστημάτων σύμφωνης φώρασης ως μέσο για την βελτίωση της κάλυψης, της κινητικότητας και του ρυθμού μετάδοσης των συστημάτων ασύρματης μετάδοσης εσωτερικού χώρου. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται οι ασύρματες οπτικές τεχνολογίες να ξεπεράσουν ορισμένα από τα προβλήματα τους και να διεκδικήσουν την θέση τους ως ένας από τους θεμέλιους λίθους του μελλοντικού διαδικτύου. Τα συμβατικά ασύρματα οπτικά συστήματα  διαμόρφωσης πλάτους / άμεσης αποδιαμόρφωσης διέπονται από προβληματικό ισολογισμό ισχύος και επομένως η απόδοση τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη οπτικής επαφής μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Αυτό καθιστά την ζεύξη επιρρεπή σε εμπόδια όπως άνθρωποι που κινούνται μέσα στο δωμάτιο, έπιπλα, κτλ κάτι που με την σειρά του μειώνει την κάλυψη του δικτύου και περιορίζει την κινητικότητα των χρηστών. Η σύμφωνη φώραση προσφέρει ένα ενδογενές κέρδος ισχύος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να ανιχνευτούν σήματα τα οποία μεταφέρονται με οπτικό τρόπο και δεν ακολουθούν απευθείας την απευθείας διαδρομή μεταξύ του πομπού και του δέκτη αλλά φτάνουν στο δέκτη μέσω ανακλάσεων από τους τοίχους του δωματίου (καθεστώς διάχυτης διάδοσης).
Το έργο αναμένεται να παρέχει σαφείς αποδείξεις για τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της σύμφωνης φώρασης στο καθεστώς διάχυτης διάδοσης. Θα διερευνήσει διάφορα θέματα τα οποία αφορούν την υλοποίηση του συστήματος όπως η αντιστάθμιση του καναλιού μέσω τεχνικών ορθογώνιας διαμόρφωσης στο πεδίο των συχνοτήτων (OFDM), κωδικοποίηση καναλιού, την σχεδίαση του κυκλώματος ψηφιακής επεξεργασίας του δέκτη, την επιλογή των δομικών στοιχείων και του μήκους κύματος καθώς και τεχνικές πολλαπλών εισόδων/πολλαπλών εξόδων (MIMO). Ο απώτερος στόχος του έργου είναι να αποτιμηθούν οι τεχνολογίες αυτές ως ουσιώδη τμήματα των μελλοντικών ασύρματων δικτύων υψηλών ταχυτήτων τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν ταχύτητες της τάξης των gigabit-per-second με βελτιωμένη κάλυψη και κινητικότητα χρηστών όπως και στην περίπτωση του WiFi.