Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Το Τμήμα φιλοξενεί ερευνητικούς συνεργάτες που είναι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτοες κτλ

Διαβάστε τον κανονισμό αναθέσεων θέσεων εργασίας του τμήματος εδώ.

Δείτε τις τρέχουσες αναθέσεις θέσεων εργασίας εδώ.