Προσωπικό του Τμήματος

Δρ. Αγγελική Πρεσβέλου, Προϊσταμένη της Γραμματείας

H Αγγελική Νίκη Πρεσβέλου είναι Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου από το 2022. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με θέμα «Κοινωνικές και δημογραφικές μεταβολές: υγειονομικές δομές, νοσηρότητα και θνησιμότητα στην Αργολίδα τον 19ο αιώνα. Η περίπτωση του Δημοτικού Νοσοκομείου Ναυπλίου, 1837-1861». Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (D.E.A.) στον τομέα της Δημογραφίας από το Paris I-Pantheon-Sorbonne, UFR d’Histoire. Έλαβε το Προπτυχιακό της Δίπλωμα από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έχει εργαστεί σε διοικητικές θέσεις ευθύνης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα είναι στον τομέα της Ιστορικής Δημογραφίας, της Ιστορίας της Υγείας και της ψηφιοποίησης των Ιστορικών Δημογραφικών Δεδομένων.

Γραφείο: 2.2, email: apresvelou[at]hua[dot]gr

Ελένη Καλαμπαλίκη, Υπεύθυνη Γραμματείας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Η Ελένη Καλαμπαλίκη είναι μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (2006) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Εκπαίδευση και Πολιτισμό (2011) του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Από το 2006 έως και το 2023 έχει εργαστεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο υποστηρίζοντας κυρίως διοικητικές και τεχνικές διεργασίες του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής ενώ συμμετείχε σε δράσεις, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που σχετίζονται και με θέματα που έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση ποιότητας.

tel: +30 210 9549400

Γραφείο: 2.2, email: ekalamp[at]hua[dot]gr

Φωτεινή Δανέλη, Υπεύθυνη Γραμματείας Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Πληροφορική και Τηλεματική"

Η Φωτεινή Δανέλη είναι μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου από το 2019. Είναι κάτοχος πτυχίου Γεωγραφίας (2006) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση Χώρου / Ανάπτυξη και Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Χώρου (2009), του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2007 έως το 2019 έχει εργαστεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο υποστηρίζοντας διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές διεργασίες του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής ενώ συμμετείχε σε δράσεις, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που σχετίζονται και με θέματα που έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση ποιότητας. Επίσης έχει εργαστεί σε θέματα χωρικής ανάλυσης και real estate στον ιδιωτικό τομέα. Τα ενδιαφέροντα της περιλαμβάνουν θέματα που έχουν να κάνουν με την αστική ανάπτυξη και διαχείριση χώρου, εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) και έξυπνες πόλεις.

Γραφείο: 2.2, email: daneli[at]hua[dot]gr

Φωτεινή-Μαρία Μηνέ, Υπεύθυνη Γραμματείας Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών και Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική" (Mphil)

Η Φωτεινή - Μαρία Μηνέ εργάζεται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου από το 2022. Είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Ναυτιλία από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε διοικητικές θέσεις ευθύνης τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.

Γραφείο: 2.2, email: fmine[at]hua[dot]gr

Νικόλαος Σφακιανός, Υπεύθυνος Γραμματείας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Εφαρμοσμένη Πληροφορική" και "Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική"

Νικόλαος Σφακιανός είναι Κοινωνιολόγος, πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου από το 2014. Έλαβε δύο Μεταπτυχιακά διπλώματα, από το ίδιο Πανεπιστήμιο, στην Κοινωνιολογία και στην Κοινωνική Ψυχολογία το 2006 και το 2020 αντίστοιχα. Από το 2021 εκπονεί την Διδακτορική του διατριβή με τίτλο: “Κοινωνική Σύγκριση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Γενικής Χρήσης: Πρότυπα Αρρενωπότητας - Θηλυκότητας και Επιρροή στην Αυτοεκτίμηση του Χρήστη”. Ακολούθως, έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων, συμμετέχει ως εξωτερικός συνεργάτης σε ερευνητικά έργα από το 2019, ενώ τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στις μεθόδους κοινωνικής έρευνας, στις κοινωνικές αναπαραστάσεις των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και στην κοινωνιολογία των συναισθημάτων. Από το 2022 εργάζεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση ποιότητας και αξιολόγησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής.

Γραφείο: 2.2, email: nsfakianos[at]hua[dot]gr