Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες

Τόσο το Ίδρυμα όσο και το Τμήμα έχουν αναπτύξει μία σειρά από πλατφόρμες τις οποίες συντηρούν προς όφελος της ακαδημαικής κοινότητας.

Google Workspace: Η  πρόσβαση στο Google Workspace επιτρέπει τη συνεργασία, την επικοινωνία και την παραγωγικότητα σε όλο το ακαδημαικό περιβάλλον. Προσφέροντας ένα σύνολο εφαρμογών βασισμένων στο cloud, όπως το Google Docs, Sheets και Slides, το Workspace διευκολύνει τη δημιουργία έγγραφων και την πραγματικού χρόνου συνεργασία μεταξύ φοιτητών, διδασκόντων και προσωπικού. Η αξιόπιστη υπηρεσία email, Gmail, διασφαλίζει αποτελεσματική επικοινωνία, ενώ το Google Calendar απλοποιεί τον προγραμματισμό και τον συντονισμό εκδηλώσεων. Το Google Drive παρέχει ένα κεντρικό και εύκολα προσβάσιμο αποθετήριο για έγγραφα και αρχεία, προωθώντας τη συνεργατική έρευνα και την εργασία σε έργα. Με την ενσωμάτωση του Google Meet, οι εικονικές συναντήσεις και διαλέξεις διεξάγονται εύκολα, προωθώντας ευέλικτα περιβάλλοντα μάθησης. Η συνεργατική φύση του Google Workspace ευθυγραμμίζεται καλά με το δυναμικό και διασυνδεδεμένο χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση που ενισχύει την αποτελεσματικότητα, τη συνδεσιμότητα και τη συνολική παραγωγικότητα σε ακαδημαϊκές και διοικητικές λειτουργίες.

E-class: Η πλατφόρμα e-class προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα παρέχοντας ένα δυναμικό και ευέλικτο εικονικό περιβάλλον τόσο για φοιτητές όσο και για εκπαιδευτικούς. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα είναι η προσβασιμότητα που προσφέρει, επιτρέποντας στους φοιτητές να αλληλεπιδρούν με υλικό μαθήματος, διαλέξεις και εργασίες από οπουδήποτε με σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτή η ευελιξία είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για φοιτητές πληροφορικής που μπορεί να έχουν ποικίλα προγράμματα ή προτιμούν την απόσταση στη μάθηση. Επιπλέον, η πλατφόρμα διευκολύνει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και καθηγητών μέσω φόρουμ συζητήσεων, χαρακτηριστικών συνομιλίας και εικονικών ωρών γραφείου, προάγοντας ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης. Επιπλέον, οι πλατφόρμες e-class συνήθως ενσωματώνουν πολυμεσικούς πόρους, διαδραστικές προσομοιώσεις και περιβάλλοντα κώδικα, επιτρέποντας στους φοιτητές να εφαρμόσουν θεωρητικές έννοιες με πρακτικό τρόπο. Επιπλέον, η ικανότητα της πλατφόρμας να παρακολουθεί και να αξιολογεί την πρόοδο των φοιτητών πραγματικού χρόνου υποστηρίζει εξατομικευμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες και παρεμβάσεις εγκαίρως όταν απαιτείται. Συνολικά, η πλατφόρμα e-class ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης στην πληροφορική συνδυάζοντας προσβασιμότητα, αλληλεπίδραση και αποτελεσματικά εργαλεία επικοινωνίας.

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στην πλατφόρμα.

Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητολογίου: Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση που απλοποιεί τις διοικητικές εργασίες στο πανεπιστήμιο. Αυτό το προηγμένο σύστημα όχι μόνο αποσαφηνίζει το φορτίο εργασίας για το προσωπικό στο γραφείο της Γραμματείας, αλλά επίσης δίνει εξουσία στους φοιτητές και τους εκπαιδευτές με απομακρυσμένη πρόσβαση, επιτρέποντάς τους να χειρίζονται άμεσα καθήκοντα όπως εγγραφές σε μαθήματα, αιτήσεις πιστοποιητικών και ερωτήσεις βαθμολογιών. Πέραν της φιλικής προς τον χρήστη διεπαφής του, το σύστημα συμβάλλει σημαντικά στον ψηφιοποιημένο χαρακτήρα των ακαδημαϊκών διαδικασιών, βελτιώνοντας τη συνολική αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, εξασφαλίζει την ομαλή διαχείριση των φοιτητών, από την εγγραφή έως την αποφοίτηση, προωθώντας την ακρίβεια και την ακεραιότητα στην ακαδημαϊκή διατήρηση εγγραφών. Συνολικά, το Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητολογίου αποδεικνύεται αναγκαίο για την υποστήριξη των διοικητικών διαδικασιών στο τμήμα πληροφορικής.

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στην πλατφόρμα.

Wireguard VPN: Μέσω της υπηρεσίας WireGuard του ιδρύματος, οι χρήστες του τμήματος μπορούν να συνδεθούν μέσω VPN (Virtual Private Network), το οποίο παρέχει μια ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση για τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο του πανεπιστημίου από διάφορες τοποθεσίες. Το Wireguard είναι υλοποιημένο με τρόπο που να εξασφαλίζει την απλότητα, καθιστώντας τον ευκολότερο στην ανάπτυξη και συντήρηση, ενώ παράλληλα παρέχει αξιόπιστα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Η υψηλή απόδοση κρυπτογράφησης και ο απλός τρόπος σύνδεσης των χρηστών στο WireGuard το καθιστούν ιδανική επιλογή για την ασφαλή μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων και τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης πρόσβασης σε πόρους του πανεπιστημίου για φοιτητές, διδασκόντες και προσωπικό. Η ευελιξία του πρωτοκόλλου επίσης προσαρμόζεται στη δυναμική φύση της ακαδημαϊκής εργασίας, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδέονται με ασφάλεια στο δίκτυο του πανεπιστημίου από διάφορες συσκευές και πλατφόρμες. Η υιοθέτηση του WireGuard εξασφαλίζει μια ανθεκτική και προστατευμένη σύνδεση στο εσωτερικό δίκτυο του τμήματος, προωθώντας ένα ασφαλές και αποτελεσματικό ψηφιακό περιβάλλον για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Nextcloud: Η πλατφόρμα Nextcloud διευκολύνει τη συνεργασία, τη διαχείριση δεδομένων και την προσβασιμότητα. Ένα από τα σημαντικά της πλεονεκτήματα βρίσκεται στις δυνατότητες κοινοποίησης αρχείων και συγχρονισμού, προωθώντας άριστη συνεργασία μεταξύ των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, των ερευνητών και των φοιτητών. Με χαρακτηριστικά όπως η επεξεργασία εγγράφων σε πραγματικό χρόνο και ο έλεγχος εκδόσεων, η Nextcloud ενισχύει την ομαδική εργασία και επιταχύνει την ανάπτυξη έργων. Η έμφαση της πλατφόρμας στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη σε ένα περιβάλλον πληροφορικής, εξασφαλίζοντας ότι τα ευαίσθητα έρευνας δεδομένα και τα ακαδημαϊκά υλικά χειρίζονται με τον ύψιστο βαθμό προσοχής και συμμόρφωσης. Επιπλέον, η ενσωμάτωση εργαλείων επικοινωνίας όπως η βιντεοδιάσκεψη και τα άμεσα μηνύματα απλοποιεί την επικοινωνία του τμήματος, διευκολύνοντας τον αποτελεσματικό συντονισμό και την ανταλλαγή γνώσεων. Η ανοικτή φύση της πλατφόρμας επιτρέπει στο πανεπιστήμιο να προσαρμόσει την πλατφόρμα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του, προωθώντας την κλιμακούμενη και προσαρμόσιμη χρήση. Συνολικά, η πλατφόρμα Nextcloud όχι μόνο ενισχύει τη συνεργασία και την επικοινωνία εντός ενός τμήματος πληροφορικής πανεπιστημίου, αλλά αντιμετωπίζει επίσης τις μοναδικές ανησυχίες ασφάλειας δεδομένων.

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στην πλατφόρμα.

Rocket Chat: To ιδιόκτητο Rocket.Chat εντός του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα. Ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα βρίσκεται στον ενισχυμένο έλεγχο της ασφάλειας δεδομένων και της ιδιωτικότητας, που είναι κρίσιμος για την προστασία των ευαίσθητων ακαδημαϊκών και ερευνητικών επικοινωνιών. Η λύση εντός των τοπικών εγκαταστάσεων παρέχει επίσης υψηλότερο βαθμό προσαρμογής, επιτρέποντας στο τμήμα να προσαρμόσει το Rocket.Chat στις συγκεκριμένες ανάγκες του και να το ενσωματώσει αρμονικά με τα υπάρχοντα συστήματα. Αυτή η ευελιξία εξασφαλίζει ότι η πλατφόρμα ευθυγραμμίζεται ακριβώς με τις ροές εργασίας του τμήματος. Επιπλέον, μια τοπική εγκατάσταση βελτιστοποιεί την απόδοση διαθέτοντας τους πόρους του διακομιστή αποκλειστικά για τη χρήση του τμήματος, εξασφαλίζοντας αξιόπιστες και γρήγορες υπηρεσίες επικοινωνίας. Συνολικά, η υιοθέτηση του Rocket.Chat σε ιδιόκητο διακομιστή προωθεί την αυτονομία και την ανεξαρτησία στη διαχείριση της πλατφόρμας, παρέχοντας μια αυτόνομη λύση επικοινωνίας προσαρμοσμένη στις ξεχωριστές απαιτήσεις του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής.

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στην πλατφόρμα.

Proxmox: Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται για την εικονικοποίηση και διαχείριση των υπολογιστικών πόρων. Το Proxmox, με τον συνδυασμό των δύο τεχνολογιών εικονικοποίησης - το KVM για εικονικές μηχανές και το LXC για εικονικοποίηση βασισμένη σε containers - προσφέρει ασύγκριτη ευελιξία. Αυτό επιτρέπει στο τμήμα να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά μια ποικιλία εφαρμογών και υπηρεσιών. Η web-based διεπαφή της πλατφόρμας απλοποιεί τη διαχείριση των εικονικοποιημένων περιβαλλόντων, επιτρέποντας ακόμη και σε αυτούς με περιορισμένες γνώσεις να πλοηγούνται και να διαχειρίζονται πόρους με άνεση. Οι ενσωματωμένες δυνατότητες backup και αποκατάστασης του Proxmox ενισχύουν τις δυνατότητες ασφάλειας δεδομένων και ανάκτησης, κρίσιμες για την προστασία των σημαντικών ερευνητικών και ακαδημαϊκών πληροφοριών. Επιπλέον, η πλατφόρμα υποστηρίζει τη ζωντανή μεταφορά και την υψηλή διαθεσιμότητα, εξασφαλίζοντας τη συνεχή διαθεσιμότητα κρίσιμων υπηρεσιών. Η ανοικτή της φύση ενθαρρύνει την προσαρμογή, διευκολύνοντας την προσαρμογή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης, συμπεριλαμβανομένων φοιτητικών έργων και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Samba file server και domain controller: Το τμήμα διατηρεί έναν ελεγκτή τομέα Samba στα εργαστήρια υπολογιστών ενός τμήματος πληροφορικής προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων που ενισχύουν σημαντικά τη διαχείριση δικτύου και την εμπειρία χρήστη. Το Samba, ως σουίτα λογισμικού ανοικτού κώδικα, ενσωματώνεται εύκολα σε περιβάλλοντα Linux/Windows, παρέχοντας μια οικονομικά αποδοτική λύση για την κεντρική διαχείριση της αυθεντικοποίησης χρηστών και του κοινού κοινής χρήσης αρχείων. Επιτρέπει τον κεντρικό έλεγχο των λογαριασμών χρηστών, εξασφαλίζοντας ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης και των άδειών. Αυτή η κεντρική αυθεντικοποίηση απλοποιεί τις διαδικασίες εισόδου των χρηστών, προωθώντας μια πιο λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη εμπειρία στα εργαστήρια υπολογιστών. Επιπλέον, η συμβατότητα του Samba με το Active Directory διευκολύνει την ενσωμάτωση με υπάρχοντα συστήματα βασισμένα σε Windows, προάγοντας την αλληλεπιδραστικότητα και μειώνοντας πιθανά προβλήματα συμβατότητας. Η δυνατότητα υλοποίησης πολιτικών ομάδας μέσω του Samba ενισχύει περαιτέρω τον έλεγχο του τμήματος στις διαμορφώσεις του συστήματος, εξασφαλίζοντας ομοιομορφία και συμμόρφωση με τις πολιτικές ασφαλείας σε όλους τους υπολογιστές του εργαστηρίου.