Φυσιογνωμία του Τμήματος

Σε ποιους τομείς της πληροφορικής εστιάζει το Τμήμα;

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής εστιάζει στην ανάπτυξη εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων τα οποία μπορούν μεταξύ άλλων να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές τηλεματικής.

Τι είναι η Τηλεματική;

Η τηλεματική συνδυάζει τις τεχνολογίες των επικοινωνιών και πληροφορικής για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από απόσταση. Η τηλεματική εφαρμόζεται για παράδειγμα στις έξυπνες μεταφορές, στις έξυπνες πόλεις, σε εφαρμογές υγείας κτλ

Πώς διαφέρει η Τηλεματική από τις Επικοινωνίες;

Η τηλεματική χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες των επικοινωνιών ως βασικό πυλώνα για να υλοποιήσει τις υπηρεσίες από απόσταση.

Πότε ιδρύθηκε το Τμήμα;

Το ίδρυμα ιδρύθηκε το 2007 και στην αρχή στεγάστηκε στο κτίριο του Πανεπιστημίου στην οδό Χαροκόπου. Ο πρώτος Πρύτανης του Χαροκοπείου Καθηγητής Γεώργιος Καραμπατζός έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ίδρυση του τμήματος και το νέο κτίριο του Τμήματος έχει πάρει το όνομα του, τιμής ένεκεν.

Ποιοί είναι οι καθηγητές του Τμήματος;

Το Τμήμα διαθέτει μία δυναμική ομάδα μόνιμων διδασκόντων που αποτελείται από καταξιωμένους ερευνητικά επιστήμονες στον χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Η ομάδα αυτή πλαισιώνεται από έναν αριθμό εξειδικευμένων εξωτερικών διδασκόντων. Περισσότερες πληροφορίες για το προσωπικό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Ποιά είναι η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια σπουδών;

Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, οι σπουδές στο Τμήμα για τους νέους φοιτητές διαρκούν κατ’ ελάχιστο 4 χρόνια και δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 6 χρόνια.

Πόσους φοιτητές δέχεται το Τμήμα;

Το 2023 ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριων μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων ήταν 100.

 

Απόφοιτοι του Τμήματος και Επαγγελματικές Προοπτικές

Ποια είναι η κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Πληροφορική;

Τα τελευταία χρόνια τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την Πληροφορική παρουσιάζουν ιδιαίτερη ζήτηση τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η ζήτηση, ειδικά για υψηλά καταρτισμένους επαγγελματίες Πληροφορικής,αλλά και γενικότερα επιστήμονες με αντικείμενο την ψηφιακή τεχνολογία αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία στα επόμενα χρόνια, με συνέπεια ο κλάδος να έχει σχεδόν μηδενική ανεργία.

Ποιά είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του ΤΠΤ;

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 58/8-4-2009, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος είναι αντίστοιχα με των αποφοίτων ανάλογων τμημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ

Παρέχει το Τμήμα παιδαγωγική επάρκεια;

Το Τμήμα διαθέτει πρόγραμμα παροχής πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας που περιλαμβάνει τέσσερα μαθήματα επιλογής σχετικά με την διδασκαλία της πληροφορικής και τα παιδαγωγικά καθώς και την πρακτική άσκηση σε σχολεία.

Που απασχολούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος;

Η μελέτη απορρόφησης των αποφοίτων που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια δείχνει ότι κατά κύριο λόγο οι απόφοιτοι του τμήματος απασχολούνται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη web εφαρμογών και λογισμικού.

Ποιά είναι η βάση του Τμήματος;

Το 2020, η βάση εισαγωγής για τους υποψηφίους από τα Γενικά Λύκεια ήταν 15575 μόρια. Το 2021 η βάση εισαγωγής ήταν 16082 μόρια. Το 2022 η βάση εισαγωγής ήταν 16.220 μόρια και το 2023 ήταν 16.910.

Ποιά δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή μου πρώτη φορά στο Τμήμα;

-Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο (και ευκρινές αντίγραφο αυτών)

-Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής που φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου

-φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμη)

-Εκτύπωση του ΑΜΚΑ (από το www.amka.gr)

-(μόνο για άρρενες φοιτητές) Πιστοποιητικό γέννησης ή Οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.

Πρόγραμμα Σπουδών
Τι μαθήματα διδάσκονται;

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι ένα μείγμα μαθημάτων πληροφορικής και προγραμματισμού, σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων, σχεδίασης υλικού, επικοινωνιών και δικτύων και εφαρμογών τηλεματικής. Περισσότερες πληροφορίες για τα επιμέρους μαθήματα μπορείτε να βρείτε στις περιγραφές ECTS.

Τι είναι οι μονάδες ECTS;

Τα αρχικά ECTS προέρχονται από την αγγλική πλήρη ονομασία τους European Credit Transfer and Accumulation System. Πρόκειται είναι ένα εργαλείο για τη διαφάνεια των σπουδών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που Βοηθά τους φοιτητές να μετακινούνται μεταξύ χωρών και να αναγνωρίζουν τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και τις περιόδους σπουδών στο εξωτερικό. 60 μονάδες ECTS είναι το ισοδύναμο ενός πλήρους έτους σπουδών ή εργασίας. Σε ένα τυπικό ακαδημαϊκό έτος, αυτές οι μονάδες κατανέμονται συνήθως σε πολλές μικρότερες ενότητες. Ένα πτυχίο πρώτου κύκλου (προπτυχιακό) αποτελείται από 180 ή 240 μονάδες ECTS. Συγκεκριμένα για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής οι αναγκαίες πιστωτικές μονάδες για τη λήψη πτυχίου είναι 240 μονάδες ECTS. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τι είναι τα υποχρεωτικά μαθήματα και τι τα μαθήματα επιλογής;

Υποχρεωτικό είναι ένα μάθημα στο οποίο ένας φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για να πάρει πτυχίο. Επίσης για να ολοκληρώσει ένας φοιτητής τις σπουδές του θα πρέπει να επιλέξει έναν αριθμό μαθημάτων επιλογής (από το 5 εξάμηνο και ύστερα) στα οποία να εξεταστεί επιτυχώς.

Ποια μαθήματα έχουν υποχρεωτικό εργαστήριο;

Υποχρεωτικό εργαστήριο έχουν τα μαθήματα Προγραμματισμός Ι, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι, Λογική Σχεδίαση, Λειτουργικά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων. Στα εργαστηριακά μαθήματα αυτά λαμβάνονται παρουσίες και η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική.

Ποια μαθήματα έχουν ελεύθερο εργαστήριο;

Ελεύθερο εργαστήριο έχουν τα μαθήματα Αριθμητική Ανάλυση, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Προγραμματισμός ΙΙ, Στατιστική, Δομές Δεδομένων, Δίκτυα Υπολογιστών, Τεχνολογίες, Εφαρμογών Ιστού, Ανάλυση Συστημάτων και Τεχνολογία Λογισμικού, Κατανεμημένα Συστήματα, Προσομοίωση. Στα εργαστήρια αυτά η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική και το εργαστηριακό μάθημα μπορεί να παρέχετε και ηλεκτρονικά με σύγχρονο τρόπο (δηλαδή ζωντανά) ή ασύγχρονα (δηλαδή με την μορφή καταγεγραμμένων διαλέξεων).

Πως θα ενημερωθώ σχετικά με την έναρξη των εργαστηριακών μαθημάτων;

Οι διδάσκοντες των μαθημάτων ενημερώνουν τους φοιτητές πότε ξεκινούν τα εργαστηριακά μαθήματα. Κατά κύριο λόγο δεν γίνονται εργαστηριακά μαθήματα την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων.

Πόση αναβολή στράτευσης παρέχεται;

Για προπτυχιακές σπουδές λαμβάνετε αναβολή στράτευσης μέχρι το 28ο έτος ηλικίας.

Τι ισχύει για τους πλήρους και μερικής φοίτησης φοιτητές;

Το πλαίσιο για τους φοιτητές μερικής φοίτησης στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν έχει οριστεί πλήρως προς το παρόν. Θα υπάρξουν πληροφορίες για αυτό σχετικά.

Ποιές γλώσσες προγραμματισμού διδάσκονται;

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις προγραμματισμού σε γλώσσες όπως η C, Java, Python και Javascript.

Διδάσκονται μαθήματα hardware;

Ναι διδάσκονται μαθήματα που έχουν σχέση με το υλικό (hardware) όπως η Λογική Σχεδίαση και η Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.

Δεν έχω κάποια προηγούμενη επαφή με προγραμματισμό. Θα δυσκολευτώ πολύ;

Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες των διδασκόντων και εξασκηθείτε και σε δικά σας παραδείγματα δεν θα έχετε πρόβλημα. Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώσετε να πειραματιστείτε τόσο καλύτερα θα μάθετε προγραμματισμό.

Είμαι νέος φοιτητής, πως μπορώ να προετοιμαστώ για τα μαθήματα προγραμματισμού;

Μπορείτε να δείτε παλιότερες διαλέξεις του μαθήματος Προγραμματισμός Ι στο κανάλι του τμήματος στο youtube.

Με φοβίζει ο προγραμματισμός, μπορώ να ειδικευτώ σε κάτι άλλο;

Υπάρχουν και κλάδοι της Πληροφορικής που δεν απαιτούν να γνωρίζει κανείς προγραμματισμό σε πολύ υψηλό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση όμως ένας απόφοιτος ενός τμήματος Πληροφορικής θα πρέπει να γνωρίζει προγραμματισμό σε ικανοποιητικό επίπεδο ακόμα και αν ασχοληθεί με την διοίκηση επιχειρήσεων ή τα δίκτυα επικοινωνιών.

Πώς θα γίνω καλός προγραμματιστής;

Κάνοντας λάθη και μαθαίνοντας από αυτά.

Υπάρχουν online διαλέξεις;

Μπορείτε να δείτε παλαιότερες διαλέξεις ορισμένων μαθημάτων στο κανάλι του τμήματος στο youtube.

Θα χρειαστεί να έχω ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι και αν ναι τι υπολογιστής χρειάζεται;

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα εργαστήρια του τμήματος τα οποία είναι προσβάσιμα όλες τις ημέρες της εβδομάδας (και τα Σαββατοκύριακα) αν δεν έχετε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των προγραμματιστικών μαθημάτων δεν απαιτεί υπολογιστή με ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές. Αν σε ένα παλιό desktop ή laptop με σκληρό δίσκο >=200GB και μνήμη >=4GB εγκαταστείσετε το λειτουργικό σύστημα Linux (π.χ. Ubuntu LInux) θα μπορείτε να εκτελείτε την συντριπτική πλειοψηφία των παραδειγμάτων των μαθημάτων.

Διδάσκονται μαθηματικά;

Τα μαθηματικά είναι απαραίτητα για την καλή κατανόηση διαφόρων πτυχών της επιστήμης της πληροφορικής όπως η ανάλυση δεδομένων, η απόδοση των αλγορίθμων η μηχανική μάθηση, τα γραφικά υπολογιστών, η επεξεργασία εικόνας κτλ. Επομένως διδάσκονται στο βαθμό που χρειάζονται.

Φοίτηση και λήψη πτυχίου

Τι πρέπει να κάνω στην αρχή του κάθε εξαμήνου;

Θα πρέπει απαραίτητα να κάνετε εγγραφή στο εξάμηνο και αν είστε στο τρίτο ή σε μεγαλύτερο έτος φοίτησης θα πρέπει να επιλέξετε μαθήματα επιλογής στο φοιτητολόγιο.

Κάθε πότε εξετάζονται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται στην εξεταστική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, το εαρινού εξαμήνου στην εξεταστική του Ιουνίου και υπάρχει και μία επαναληπτική εξεταστική για το σύνολο των μαθημάτων κάθε Σεπτέμβριο.

 Η εξεταστική περίοδος του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου αρχίζει εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου και διαρκεί τρεις (3) συνεχείς εβδομάδες. Η εξεταστική περίοδος του Ιουνίου αρχίζει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου διαρκεί τρεις (3) συνεχείς εβδομάδες. Η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου αρχίζει στις αρχές Σεπτεμβρίου και διαρκεί τέσσερις (4) συνεχείς εβδομάδες.

Πως γίνονται οι εξετάσεις;

Οι γραπτές εξετάσεις γίνονται με φυσική παρουσία στο Τμήμα διάρκειας 3 ωρών ανά μάθημα. Ορισμένα μαθήματα εξετάζονται προφορικά ή με απαλλακτικές εργασίες. Σε ιδιαίτερες συνθήκες (π.χ. έξαρση επιδημίας) οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και ηλεκτρονικά (εξ αποστάσεως).

Πότε παίρνω πτυχίο;

Πτυχίο δικαιούνται οι φοιτητές που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον διακόσιες σαράντα (240) πιστωτικές μονάδες ECTS και έχουν ολοκληρώσει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών για τα 8 εξάμηνα του. Σε κάθε εξάμηνο μετά το 4ο (δηλαδή στο 5ο, 6ο, 7ο και 8ο) θα πρέπει να περάσετε 3 μαθήματα επιλογής. Σε εξάμηνα όπου προσφέρεται η πρακτική άσκηση (5ο και 7ο) έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε την πρακτική άσκηση και να περάσετε ένα μάθημα επιλογής αντί των τριών.

Πως υπολογίζεται ο βαθμός του πτυχίου;

Ο βαθμός πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών εξάγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο βαθμός πτυχίου που προκύπτε εξάγεται με προσέγγιση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο και χαρακτηρίζεται με βάση την ακόλουθη βαθμολογική κλίμακα:

- Άριστα: Βαθμοί 8,45 έως 10

- Λίαν Καλώς: Βαθμοί 6,95 έως 8,44

- Καλώς: Βαθμοί 5,00 έως 6,94

Κάθε πότε γίνονται τελετές ορκωμοσίας;

Κατά κανόνα ορκομωσίες λαμβάνουν χώρα τρεις φορές το χρόνο τους μήνες Ιούλιου, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο.

Παρέχει το Τμήμα μεταπτυχιακές σπουδές;

Το Τμήμα προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές που αποτελούν την φυσική συνέχεια των σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο σε τρεις τομείς εξειδίκευσης. Δείτε σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του τμήματος για περαιτέρω περιγραφή.

Ποιές υποχρεώσεις έχω ως φοιτητής;

Οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:

α) την ενημέρωση από τον οργανισμό, τον εσωτερικό κανονισμό, τους κανόνες δεοντολογίας, τους επιμέρους κανονισμούς λειτουργίας και τις αποφάσεις του Τμήματος και του Πανεπιστημίου που τους αφορούν και να τους εφαρμόζουν με συνέπεια και υπευθυνότητα.

β) την ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούν και το ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

γ) την συμβολή στην καλή φήμη του Τμήματος με τις ακαδημαϊκές, πολιτιστικές και συλλογικές δραστηριότητές τους.

δ) Το σεβασμό και την προστασία των εγκαταστάσεων και τις υποδομών του Τμήματος καθώς και την διασφάλιση της καθαριότητας των χώρων του.

ε) Την δήλωση των μαθημάτων που επιθυμούν να παρακoλουθήσουν.

ζ) Την εγγραφή και την παρακολούθηση στο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής τάξης στα μαθήματα που έχουν δηλώσει.

Τι είναι η πτυχιακή εργασία;

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η εκπόνηση πτυχιακής μελέτης, σε περιοχές που είναι συναφείς με το αντικείμενο της Πληροφορικής και της Τηλεματικής. Συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός θέματος, στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και διαθέσιμη τεχνολογία και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Οι πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να συνδυάζουν την βιβλιογραφική έρευνα και την ανάπτυξη και μελέτη ενός συστήματος ή εργαλείου ή μεθοδολογίας. Αντικείμενο της μελέτης δεν μπορεί να αποτελέσει μόνο η βιβλιογραφική αναζήτηση. 

Πότε μπορώ να αναλάβω πτυχιακή εργασία;

Οι πτυχιακές εργασίες ανατίθενται σε φοιτητές που έχουν προαχθεί σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος μέχρι και του 6ου εξαμήνου ή οφείλουν το πολύ έως 2 υποχρεωτικά μαθήματα μέχρι το εξάμηνο αυτό. Οι φοιτητές επί πτυχίω που θα αναλάβουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας μετά το 4ο έτος, έχουν τη δυνατότητα να την ολοκληρώσουν μετά από ένα εξάμηνο.

Πως γράφεται μία πτυχιακή εργασία;

Η πτυχιακή εργασία γράφεται σε ειδικά διαμορφωμένο template που παρέχει η βιβλιοθήκη. Θα πρέπει να περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτηση του προβλήματος που πραγματεύεται η πτυχιακή καθώς και την υπάρχουσα κατάσταση (state-of-the-art) στην εν λόγω επιστημονική περιοχή. Στο κυρίως κείμενο αναλύονται εκτεταμένα οι μεθοδολογίες ή/και τα συστήματα που αναπτύχθηκαν και ο τρόπος εφαρμογής τους στο εν λόγω πρόβλημα καθώς και τα αποτελέσματα που παρήχθησαν. Στα συμπεράσματα συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα και η συνεισφορά της πτυχιακής εργασίας και δίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

Πως παραδίδεται μία πτυχιακή εργασία;

Θα πρέπει να παραδοθεί στα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής σε ηλεκτρονική μορφή 15 ημέρες πριν την εξέταση της.

Πως παρουσιάζεται μία πτυχιακή εργασία;

Η πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται με ηλεκτρονική παρουσίαση (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως). Θα πρέπει να φτιάξετε ηλεκτρονικές διαφάνειες. Το σύνολο του χρόνου της παρουσίασης είναι 20λ και μετά ακολουθούν ερωτήσεις από την τριμελή επιτροπή.

Τι είναι η πρακτική άσκηση;

Η πρακτική άσκηση προσφέρει την δυνατότητα να αποκτήσετε εργασιακές εμπειρίες και δεξιότητες στον τομέα της Πληροφορικής και της Τηλεματικής και να ασκήσετε υπό επίβλεψη το επάγγελμα και να εξοικειωθείτε με τα μελλοντικά σας καθήκοντα σε ένα ελεγχόμενο αλλά πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Πότε μπορώ να αναλάβω πρακτική άσκηση και πόσο διαρκεί;

Η πρακτική άσκηση δηλώνεται στο 5ο ή στο 7ο εξάμηνο, και λαμβάνει χώρα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Επικοινωνία και Πρόσβαση

Που βρίσκεται το τμήμα;

Το Τμήμα βρίσκεται στην οδό Ομήρου 9 στον Ταύρο Αττικής, 5λ απόσταση με τα πόδια από τον σταθμό του Ταύρου του ΗΣΑΠ. Στο GPS μπορείτε να βάλετε συντεταγμένες 37.96210681486046, 23.70102823375924. To αντίστοιχο ink στο Google maps είναι https://goo.gl/maps/T6PZ5YYvmTzNd5Tz8

Πως μπορώ να έρθω με συγκοινωνία;

Ο καλύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε την γραμμή του Μετρό Πειραιάς-Κηφισιά (Γραμμή 1) και να κατεβείτε στον σταθμό Ταύρος. Τα λεωφορεία Αγ. Δημητριος - Ταυρος (816) και Ανω Κυψελη - Πετραλωνα - Ταυρος (035) έχουν στάση (ΑΓ. ΣΟΦΙΑ) σε απόσταση 400 μέτρων από το κτίριο του τμήματος.

Που είναι το κεντρικό campus του Πανεπιστημίου;

Το κεντρικό campus του Πανεπιστημίου είναι στην οδό Ελ. Βενιζέλου 70 στην Καλλιθέα. Οι συντεταγμένες για το GPS είναι 37.96123517356771, 23.708321706686807 και το link στο Google maps είναι αυτό.

Υπάρχει parking στο χώρο του Τμήματος;

Δεν υπάρχει αποκλειστικός χώρος στάθμευσης για τους φοιτητές οι οποίοι μπορούν αν το επιθυμούν να χρησιμοποιούν το κεντρικό χώρο στάθμευσης στην Ελ. Βενιζέλου 70.

Πως μπορώ να επικοινωνήσω με το τμήμα;

Μπορείτε να στείλετε e-mail στην Γραμματεία του Τμήματος (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή να μιλήσετε τηλεφωνικά στο 2109549400 για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Που είναι τα εργαστήρια του τμήματος;

Τα εργαστήρια του τμήματος είναι στο κτίριο της οδό Ομήρου 9 στον Ταύρο Αττικής.

Πότε είναι ανοιχτά τα εργαστήρια του τμήματος;

Τα εργαστήρια του Τμήματος είναι ανοιχτά από 8.00-22.00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένου και Κυριακής) εκτός από έκτακτες περιπτώσεις, π.χ. περίοδοι έξαρσης επιδημιών κτλ.

Τι είναι η ακαδημαϊκή (φοιτητική) ταυτότητα;

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στο https://academicid.minedu.gov.gr/

Έχω έκπτωση στις συγκοινωνίες ως φοιτητής;

Ναι οι φοιτητές δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δείτε σχετικά και εδώ.

Υπηρεσίες προς τους φοιτητές

Υπάρχει φοιτητική εστία;

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλονται εντός προθεσμίας, κατά τον μήνα Ιούνιο εκάστου έτους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, από τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο του επιδόματος. Δείτε σχετικά εδώ.

Παρέχεται δωρεάν σίτιση;

Υπό προυποθέσεις οι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν σίτιση στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου το οποίο βρίσκεται και αυτό στο κτίριο του Τμήματος. Δείτε σχετικά εδώ

Που είναι το εστιατόριο του ιδρύματος;

Το εστιατόριο του Πανεπιστημίου βρίσκεται στο κτίριο του Τμήματος.

Τι είναι το κέντρο συμβουλευτικής;

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών, το οποίο ιδρύθηκε το 2001 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποσκοπεί στην παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής βοήθειας στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Δείτε σχετικά εδώ.

Τι είναι το γραφείο διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας;

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας έχει ως σκοπό την ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και των επιχειρήσεων ή άλλων παραγωγικών φορέων, στους οποίους θα μπορούσαν να απορροφηθούν φοιτητές ή πτυχιούχοι, αξιοποιώντας κατάλληλα τις γνώσεις τους. Δείτε σχετικά εδώ.

Που βρίσκεται η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου;

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου βρίσκεται στο κεντρικό campus στην Ελ. Βενιζέλου 70. Δείτε πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει εδώ.

Ποιες είναι οι υπολογιστικές υποδομές (εργαστήρια του τμήματος);

Το τμήμα διαθέτει 3 εργαστήρια υπολογιστών στο 2ο, 3ο και 5ο όροφο του κτιρίου και 1 εργαστήριο τηλεπικοινωνιών & ηλεκτρονικής. Το εργαστήριο τηλεπικοινωνιών & ηλεκτρονικής χρησιμοποιείται για μαθήματα τα οποία αφορούν το διαδίκτυο των πραγμάτων και την ηλεκτρονική. Στο εργαστήριο του 5ου ορόφου μπορείτε να έχετε πρόσβαση, για ερευνητικούς σκοπούς, σε Mac υπολογιστές, καθώς και σε έναν 3D εκτυπωτή, αφού έρθετε σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Πως συνδέομαι στο ιδρυματικό μου e-mail;

Εφόσον εγγραφείτε στο Τμήμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά οι κωδικοί πρόσβασης για το Google Workplace του Πανεπιστημίου. Ακολουθείστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται σε αυτό το video.

Πως διαχειρίζομαι τον κωδικό πρόσβασης;

Οι κωδικοί πρόσβασης στο ιδρυματικό e-mail είναι προσωπικοί και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τους μοιράζεστε με άλλους χρήστες. Καλό θα είναι να δηλώσετε ένα δεύτερο εξωτερικό e-mail επαναφοράς που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που κλειδωθείτε επειδή ξεχάσατε τον κωδικό σας. Ακολουθείστε τις οδηγίες στο video.

Έχω πρόβλημα με τον κωδικό πρόσβασης μου, τι μπορώ να κάνω;

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα https://rp.ditapps.hua.gr όπου πατάτε του κουμπί “Ξέχασα τον κωδικό μου”. Ακολουθείστε τις οδηγίες σε αυτό το video.

Τι είναι και πως συνδέομαι στο φοιτητολόγιο;

To φοιτητολόγιο είναι ένα πληροφοριακό σύστημα στο οποίο μπορείτε μεταξύ άλλων να δηλώνετε τα μαθήματα του εξαμήνου και να βλέπετε τις βαθμολογίες στα οποία έχετε εξεταστεί. Για να συνδεθείτε ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το video.

Τι είναι και πως συνδέομαι στο eclass;

Το eclass είναι ένα σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης το οποίο χρησιμοποιούν οι διδάσκοντες των μαθημάτων για την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. διαφάνειες, σημειώσεις, κτλ) και την επικοινωνία με τους φοιτητές. Για να συνδεθείτε ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το video.

Τα συγγράμματα είναι δωρεάν;

Ολοι οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να επιλέξουν και να προμηθευτούν δωρεάν αριθμό διδακτικών συγγραμμάτων, ίσο με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Εάν προπτυχιακοί φοιτητές ή σπουδαστές επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων, δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα που αυτοί επέλεξαν και εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου.

Τι είναι το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ;

Η υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ είναι μια Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων. Παρέχει στους φοιτητές άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα συγγράμματα του προγράμματος σπουδών τους.

Τι είναι ο σύμβουλος φοιτητή;

Ο θεσμός αυτός διευκολύνει τους/τις προπτυχιακούς φοιτητές/τριες να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και αποδοτικό τρόπο και στοχεύει στη μείωση των λιμναζόντων φοιτητών/τριών.

Τι είναι ο συνήγορος του φοιτητή;

Ο θεσμός του συνηγόρου του φοιτητή αναλαμβάνει α) τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, β) την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, γ) την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και δ) τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών. Ο Συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για την επίλυσή τους. Δείτε σχετικά τον τρόπο επικοινωνίας εδώ.