Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικού

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα-Προσομοίωση

Γραφείο: 4.5, Τηλ: +302109549420, email: dimosthe[at]hua[dot]gr

Μάρα Νικολαΐδου, Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Κατανεμημένα Συστήματα, Μοντελοποίηση Συστημάτων και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Γραφείο: 4.1, Τηλ: +302109549410, email: mara[at]hua[dot]gr

Μαλβίνα Βαμβακάρη, Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Πιθανότητες-Συνδυαστική-Στατιστική και Εφαρμογές

Γραφείο: 5.2, Τηλ: +302109549404, email: mvamv[at]hua[dot]gr

Θωμάς Καμαλάκης, Καθηγήτης

Γνωστικό Αντικείμενο: Οπτικές Επικοινωνίες και Τεχνοοικονομική Ανάλυσή τους

Γραφείο: 4.4, Τηλ: +302109549406, email: thkam[at]hua[dot]gr

Ηρακλής Βαρλάμης, Καθηγήτης

Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Δεδομένων

Γραφείο: 5.1, Τηλ: +302109549405, email: varlamis[at]hua[dot]gr

Χρύσα Σοφιανοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης και της Πληροφορικής Κατάρτισης

Γραφείο: 5.3, Τηλ: +302109549412, email: csofian[at]hua[dot]gr

Γεώργιος Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγήτης

Γνωστικό Αντικείμενο: Ασύρματα Δίκτυα και Εφαρμογές-Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Γραφείο: 4.2, Τηλ: +302109549426, email: gdimitra[at]hua[dot]gr

Δημήτριος Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγήτης

Γνωστικό Αντικείμενο: Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός

Γραφείο: 5.5, Τηλ: +302109549411, email: michail[at]hua[dot]gr

Χρήστος Μιχαλακέλης, Αναπληρωτής Καθηγήτης

Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνοοικονομική Ανάλυση Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Γραφείο: 4.7, Τηλ: +302109549414, email: michalak[at]hua[dot]gr

Κωνσταντίνος Τσερπές, Αναπληρωτής Καθηγήτης

Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνικές Προγραμματισμού Συστημάτων στον Παγκόσμιο Ιστό

Γραφείο: 4.6, Τηλ: +302109549413, email: tserpes[at]hua[dot]gr

Παναγιώτης Ριζομυλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγήτης

Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνικές Προγραμματισμού Συστημάτων στον Παγκόσμιο Ιστό

Γραφείο: 4.6, Τηλ: +302109549556, email: prizomil[at]hua[dot]gr

Γεώργιος Κουσιουρής, Αναπληρωτής Καθηγήτης

Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες και Απόδοση Υπηρεσιοστρεφών Εφαρμογών και Υποδομών

Γραφείο: 3.5, Τηλ: +302109549409, email: gkousiou[at]hua[dot]gr

Τέτα Σταμάτη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Γραφείο: 4.8, Τηλ: +302109549445, email: teta[at]hua[dot]gr

Κλεοπάτρα Μπαρδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού και Συστήματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Γραφείο: 4.3, Τηλ: +302109549419, email: cleobar[at]hua[dot]gr

Χρήστος Δίου, Επίκουρος Καθηγήτής

Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση

Γραφείο: 3.5, Τηλ: +302109549449, email: cdiou[at]hua[dot]gr

Γεώργιος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγήτής

Γνωστικό Αντικείμενο: Γραφικά Υπολογιστών και Υπολογιστική Όραση

Γραφείο: 3.4, Τηλ: +302109549436, email: g.th.papadopoulos[at]hua[dot]gr

Άγγελος Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγήτής

Γνωστικό Αντικείμενο: Γλώσσες Προγραμματισμού και Συστήματα Λογισμικού

Γραφείο: 3.4, Τηλ: +302109549435, email: acharal[at]hua[dot]gr

Βασίλης Ευθυμίου, Επίκουρος Καθηγήτής

Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων για Δεδομένα Μεγάλου Όγκου

Γραφείο: 4.3, Τηλ: +302109549425, email: vefthym[at]hua[dot]gr

Ειρήνη Λιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Σχεδιασμός και Διαχείριση Δικτύων Βασισμένων στο Λογισμικό

Γραφείο: , Τηλ: +302109549, email: eliotou[at]hua[dot]gr

Γεωργία Δέδε, Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Αξιολόγηση Συστημάτων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Γραφείο: , Τηλ: +302109549, email: gdede[at]hua[dot]gr

Ανάργυρος Τσαδήμας, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Γνωστικό Αντικείμενο:

Γραφείο: 3.1, Τηλ: +302109549418, email: tsadimas[at]hua[dot]gr

Αλεξάνδρα Γασπαρινάτου, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Γνωστικό Αντικείμενο:

Γραφείο: 3.2, Τηλ: +302109549431, email: alegas[at]hua[dot]gr

Βασίλης Δαλάκας, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Γνωστικό Αντικείμενο:

Γραφείο: 3.1, Τηλ: +302109549418, email: vdalakas[at]hua[dot]gr