Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασιών με Διεθνή Πανεπιστήμια και  Ερευνητικά Κέντρα υψηλού κύρους και αναγνωρισιμότητας. Μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ επιδιώκει να ενισχύσει την κινητικότητα των φοιτητών και του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού από και προς τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά ιδρύματα. Για το σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει την υπογραφή διμερών συμφωνιών Erasmus+ με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Οι συμφωνίες υποστηρίζουν τη μετακίνηση προσωπικού για διδασκαλία αλλά και διοικητικού προσωπικού για εκπαίδευση.
Αντίστοιχα με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus Mundus επιδιώκει να ενισχύσει την κινητικότητα ερευνητών από και προς Διεθνή πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης.
Τέλος μέσα από διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιτρέπει στους φοιτητές να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα σπουδών τους  αλλά και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες συνεργαζόμενοι με διεθνούς εμβέλειας ερευνητές.

 

Γραφείο Erasmus Χαροκοπείου Πανεπιστημίου