Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής δέχεται υποψήφιους/υποψήφιες για μεταδιδακτορική έρευνα σύμφωνα με τον Κανονισμό Ερευνάς - Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές του Πανεπιστημίου. Η έρευνα αυτή μπορεί να διεξαχθεί με χρηματοδότηση και χωρίς. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες θεωρούνται μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος καθόλη τη διάρκεια της έρευνας τους. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν το αίτημα τους στη Γραμματεία του Τμήματος χρησιμοποιώντας τα παρακάτω υποδείγματα.

  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (doc και pdf)
  • Πρόταση εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας (doc και pdf)
  • Έκθεση Περάτωσης ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (doc και pdf)
 

 

Αθανάσιος Αναστασίου

Βιογραφικό: Ο Δρ. Αθανάσιος Αναστασίου σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στο Πανεπιστήμιο Newcastle-upon-Tyne της Αγγλίας. Πήρε το πρώτο του Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας και Σήματος στο Πανεπιστήμιο Newcastle-upon-Tyne και το δεύτερο στη Βιοϊατρική Τεχνολογία το 2009 (Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΜΠ). Tο 2015 έλαβε το διδακτορικό του από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 2011 είναι ερευνητής στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Παράλληλα συμμετέχει στην διδασκαλία εργαστηρίων στο πλαίσιο προπτυχιακών μαθημάτων του Εργαστηρίου. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κινούνται στις περιοχές της ανάλυσης ιατρικής εικόνας και σήματος, την ασφάλεια των ιατρικών δεδομένων και έχει μεγάλη ευχέρεια στην χρήση νέων τεχνολογιών και εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών (και mobile) και βάσεων δεδομένων (Visual Studio, C#, Java, SQL, Scripting Languages, κτλ.).Είναι μέλος του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE-IEMBS) ,του Institution of Engineering and Technology (IET) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

E-mail: aanastasiou[at]hua[dot]gr

Γιώργος Φραγκιαδάκης

Βιογραφικό: Ο Δρ. Γιώργος Μ. Φραγκιαδάκης είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στον τομέα της της Συνέργειας Ανθρώπου-Τεχνητής Νοημοσύνης. Η έρευνά του, που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης σουίτας συγκριτικής αξιολόγησης για τη συνεργασία ανθρώπου-τεχνητής νοημοσύνης, στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας σε διάφορους κλάδους. Ο Δρ. Φραγκιαδάκης απέκτησε το διδακτορικό του στην Τεχνο-Οικονομική Ανάλυση Υπηρεσιών Cloud, ενώ κατέχει πτυχίο Φυσικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό στην Πληροφορική και Τηλεματική από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.Εκτός από την έρευνά του, ο Δρ. Φραγκιαδάκης συμμετέχει στη διδασκαλία τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Συνεισφέρει σε μαθήματα όπως η Αριθμητική Ανάλυση, τα Υπολογιστικά Μαθηματικά και το Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων για προπτυχιακούς φοιτητές. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, εισάγει τους φοιτητές στον προγραμματισμό με ένα μάθημα «Εισαγωγή στην Python», εξοπλίζοντάς τους με βασικές δεξιότητες για το σύγχρονο τεχνολογικό τοπίο.Με γερές βάσεις στην τεχνολογία και πάνω από οκτώ χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στο DevOps, ο Δρ Φραγκιαδάκης συνδυάζει την πρακτική εξειδίκευση με τις ακαδημαϊκές του αναζητήσεις. Η επάρκειά του στη διαχείριση και ανάπτυξη σύνθετων συστημάτων χρησιμοποιώντας Kubernetes και Docker συμβάλλει άμεσα στους ερευνητικούς του στόχους.

E-mail: gfragi[at]hua[dot]gr

Ιωάννης Κοντόπουλος

Βιογραφικό: Ο Γιάννης έλαβε το πτυχίο του από το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών το 2016 και ολοκλήρωσε το διδακτορικό του το 2022. Το διδακτορικό του αφορούσε τεχνικές μηχανικής μάθησης σε χωροχρονικά δεδομένα, κατανεμημένη και επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο. Σήμερα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ίδιο τμήμα. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τα κατανεμημένα συστήματα, την ανάλυση και επεξεργασία μεγάλων δεδομένων, την επεξεργασία ροών σε πραγματικό χρόνο, τη χωροχρονική ανάλυση και την ανάλυση τροχιάς και τη μηχανική μάθηση. Έχει συμμετάσχει σε πολλά χρηματοδοτούμενα από ΕΕ και εθνικά έργα, όπως Datacron (H2020), MASTER (H2020-MSCA-RISE-2020), Smartship (H2020-MSCA-RISE-2020), SOPRANO (HorizonEurope), GLASSEAS (OP Human Resources Development , Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση).

E-mail: kontopoulos[at]hua[dot]gr

Ευαγγελία Φιλιοπούλου

Βιογραφικό: Η Ευαγγελία Φιλιοπούλου είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε το πτυχίο από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών και το μεταπτυχιακό της στο τομέα «Τεχνοοικονομικών συστημάτων» από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Το 2020 έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής στον τομέα τεχνοοικονομικών του cloud computing. Διδάσκει μαθήματα στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβανουν τεχνοικονομική ανάλυση, διάχυση, τιμολόγηση και πρόβλεψη πόρων του cloud και την επίδραση τους στο εμπόριο της αγόρας. Επιπλέον εξετάζει την εφοδιαστική αλυσίαδα υπο το πρίσμα της τεχνοοικονομικής ανάλυσης. Έχει συμμετέχει σε επιχειρησιακά και ευρωπαικά πρόγραμματα (https://efiliopoulou.eu/).

E-mail: evangelf[at]hua[dot]gr

Αντώνιος Μακρής

Βιογραφικό: Ο Αντώνιος Μακρής είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών και ερευνητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών. Πήρε το πτυχίο του στην Πληροφορική το 2013 και το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στον τομέα “Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού” το 2015, και τα δύο από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2022 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στον τομέα των Κατανεμημένων Συστημάτων από το ίδιο τμήμα. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Κατανεμημένος υπολογισμός, Edge and Cloud Computing, Διαχείριση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων, Μηχανική/Βαθιά μάθηση, Συστήματα βάσεων δεδομένων NoSQL, Υπολογισμός υψηλών επιδόσεων (HPC), Χωροχρονική ανάλυση και ανάλυση τροχιάς και Επεξεργασία ροής. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα έργα.

E-mail: amakris[at]hua[dot]gr

Ιωάννης Μαδεμλής

Βιογραφικό: Ο Δρ. Ιωάννης Μαδεμλής είναι επιστήμονας υπολογιστών, ειδικευμένος στην τεχνητή νοημοσύνη. Έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα στη μηχανική μάθηση και μηχανική όραση (2018) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την περίοδο 2022-'23 δίδαξε μηχανική μάθηση και εξόρυξη γνώσης, ως ακαδημαϊκός υπότροφος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από τον Οκτώβριο του 2022 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε 6 ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης, έχοντας συγγράψει περισσότερες από 60 δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Είναι Ανώτερο Μέλος (Senior Member) της IEEE και μέλος της Διεθνούς Διδακτορικής Ακαδημίας Τεχνητής Νοημοσύνης (IAIDA). Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μηχανική μάθηση, τη μηχανική όραση, την αυτόνομη ρομποτική και την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή. Έχει δείκτη h-index ίσο με 19 και, συνολικά, περισσότερες από 1060 αναφορές προς το δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο (πηγή: Google Scholar).

E-mail: imademlis[at]hua[dot]gr

Λεωνίδας Δόγκας

Βιογραφικό: "Relational FSSenior Business AnalystΣεπτέμβριος 2022 - PresentΕλεγκτικό ΣυνέδριοSenior Business Analyst and IT AdministratorΙούνιος 2021 - Σεπτέμβριος 2022Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου ΠαιγνίωνΠροϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ΣυστημάτωνΝοέμβριος 2019 - Ιούνιος 2021Προϊστάμενος του Τμήματος Ανάλυσης και Πρόληψης ΠαραβατικότηταςΦεβρουάριος 2019 - Νοέμβριος 2019Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης της Αγοράς και Διευθέτησης ΔιαφορώνΦεβρουάριος 2018 - Φεβρουάριος 2019Υπεύθυνος Συμμόρφωσης - Business AnalystΙανουάριος 2015 - Φεβρουάριος 2018Δήμος ΑθηναίωνBusiness Analyst - Database Designer and AdministratorΣεπτέμβριος 2010 - Ιανουάριος 2015Intralot SABusiness Analyst - Application ExpertΣεπτέμβριος 2008 - Μάρτιος 2010"

E-mail: ldogkas[at]hua[dot]gr

Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Βιογραφικό: Ο Δρ. Ηλίας Παναγιωτόπουλος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (2020). Επίσης έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (2009) και δίπλωμα Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού από το ίδιο τμήμα (2002). Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Ευφυή, Διασυνδεδεμένα, Συνεργατικά και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Μεταφορών, καθώς και στους τομείς της Αεροναυτικής και Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 8 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, ενώ έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 80 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Από το Σεπτέμβριο του 2020 έως και σήμερα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής και επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Περαιτέρω, από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως και σήμερα, είναι Διαχειριστής Έργου / Ανώτερος Ερευνητής στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

E-mail: ipanagio[at]hua[dot]gr

Χρήστος Σαρδιανός

Βιογραφικό: Ο Χρήστος Σαρδιανός είναι μεταδιδάκτορας και ερευνητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με διδακτορικό στον τομέα Συστημάτων Συστάσεων. Επίσης, κατέχει ΜΔΕ στην Πληροφορική και Τηλεματική με υποτροφία επιδόσεων σπουδών από το ίδιο τμήμα, και πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι σχετικά με τα συστήματα συστάσεων και τις εφαρμογές τους, την τεχνητή νοημοσύνη, την μηχανική μάθηση και της ανάλυση και διαχείριση δεδομένων. Έχει συγγράψει περισσότερα από 45 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές, σχετικά με τα συστήματα συστάσεων, την εξόρυξη γνώσης, την μηχανική μάθηση και την εξατομίκευση περιεχομένου, εστιάζοντας στο πεδίο της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανθρωποκεντρικών συστημάτων και έχει λάβει ως τώρα περισσότερες από 1100 αναφορές. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά έργα που αφορούν κυρίως τη διαχείριση γνώσης, την εξόρυξη δεδομένων, τη μηχανική μάθηση, την τεχνητή νοημοσύνη και τα εξατομικευμένα συστήματα συστάσεων, με εφαρμογές στην ενέργεια και τις μεταφορές (π.χ. TEACHING (H2020), MASTER (H2020 - Marie Skłodowska-Curie Action), (EM)3 (Qatar National Funding), and Fortissimo (FP7)).

E-mail: sardianos[at]hua[dot]gr