Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Ερευνητικά υπέυθυνος(οι): Κωνσταντίνος Τσερπές (http://www.dit.hua.gr)

Τίτλος: Ανάπτυξη (μεσο-)λογισμικού για τη βέλτιση τοποθέτηση αντιγράφων σε συστήματα αποθήκευσης ζευγών κλειδιών/τιμών

Περιγραφή: Η πρόταση αυτή, ασχολείται με το πρόβλημα της τοποθέτησης αντιγράφων σε κατανεμημένα περιβάλλοντα ζευγών κλειδιού/τιμής, κάτω από δύο, τυπικά αντικρουόμενους περιορισμούς:

  • Τη μεγιστοποίηση της τοπικότητας, τοποθετώντας αντίγραφα σε κόμβους οι οποίοι τα προσπελαύνουν πιο συχνά
  • Τη μεγιστοποίηση της ταχύτητας εύρεσης εξασφαλίζοντας ότι ένα αντίγραφο του αντικειμένου θα βρεθεί το συντομότερο δυνατό

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ Χαροκοπείου

Διάρκεια: 15/12/2016-14/12/2017

Εταίροι: -

Ιστοσελίδα: -