Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Μελέτη για την εξαγωγή γνώμης και συναισθήματος από κείμενα και τη συσχέτισή της με οντότητες και χαρακτηριστικά τους

Διάρκεια: Δεκεμβριος 2013 – Απρίλιος 2014
Προϋπολογισμός: 95.700 ευρώ (Προϋπολογισμός Χαροκοπείου Πανεπιστημίου – ΤΠΤ: 16.000 ευρώ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ηρακλής Βαρλάμης

Το palo.gr είναι ένας ιστότοπος που συλλέγει, διατηρεί, οργανώνει και διαθέτει ειδησεογραφικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται από ελληνικά ειδησεογραφικά portal αλλά και εληνόφωνα blog. Στόχος του προγράμματος είναι να μεταφέρει στη palo τεχνογνωσία σχετικά με την εξαγωγή σημασιολογικής πληροφορίας απότα άρθρα των ειδήσεων και συγκεκριμένα, εξαγωγή γνώμης και συναισθήματος για οντότητες (πρόσωπα, οργανισμούς κλπ) και τα χαρακτηριστικά τους.
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής συμμετέχει ως υπεργολάβος στην πρόταση της palo.gr και το αντικείμενο του έργου του αφορά προτάσεις για τη βελτίωση του μηχανισμού αυτοματοποιημένης οργάνωσης των ειδήσεων και νέους τρόπους παρουσίασης των ειδήσεων με αξιοποίηση χωρικής και χρονικής πληροφορίας.