Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Προμήθεια Εργαστηριακού και Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού του Χαροκοπείου (υπό ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ)

Διάρκεια: Iούνιος 2013 - Νοέμβριος 2015
Προϋπολογισμός Τμήματος: 500.000 ευρώ
Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Μάρα Νικολαΐδου

Το έργο αφορά την δημιουργία εργαστηριακών υποδομών για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.