Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

MedWeight Study: Lifestyles for Weight Loss Maintenance

Διάρκεια: Ιούλιος 2012 – Ιούνιος 2015
Προϋπολογισμός: $185.000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαίρη Γιαννακούλια, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής

To έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη πλατφόρμας κλειστού κοινωνικού δικτύου για την παρακολούθηση και υποστήριξη υπέρβαρων εθελοντών που έχασαν βάρος. Στόχος της πλατφόρμας είναι να υποστηρίξει τις ανάγκες μίας συνεργατικής κοινότητας, όπου οι συμμετέχοντες μπορεί να έχουν διαφορετικούς ρόλους, υποστηρίξουν και μοιράζονται πληροφορίες με άλλους, ενώ μπορούν να έχουν πρόσβαση και σε εξωτερικές υπηρεσίες. Στόχος του έργου είναι η μελέτη της συμπεριφοράς των εθελοντών και διερεύνιση του κατά πόσον μία τέλεια υπηρεσία θα μπορούσε μα λειτουργήσει ως θετική παρέμβαση, επικουρώντας τους εθελοντές να διατηρήσουν την απώλεια βάρους τους.