Φωτονικά πολυμερικά συστήματα για εφαρμογές τεχνολογιών της πληροφορίας" (Θαλής)

Διάρκεια: Απρίλιος 2012 - Απρίλιος 2015
Προϋπολογισμός: 600.000€ (Προϋπολογισμός Χαροκόπειου Πανεπιστημίου – ΤΠΤ: 90.000€)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θωμάς Καμαλάκης

Το έργο έχει ως στόχο την υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων οπτικών επικοινωνιών που βασίζονται στην οργανική τεχνολογία. Συμμετέχουν 5 φορείς από το εσωτερικό της χώρας (Παν. Πατρών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ΕΚΠΑ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Πειραιά).
Από το έργο υποστηρίζονται με υποτροφία ένας υποψήφιος διδάκτορας και δύο επιστημονικοί συνεργάτες του τμήματος. Παράλληλα αναμένεται η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ένα νευραλγικό τομέα έρευνας που είναι τα οργανικά φωτονικά κυκλώματα.