Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Development and Demonstration of a Waste Prevention Support Tool for Local Authorities – WASP Tool, LIFE10/ENV/GR/622

Διάρκεια: Οκτώβριος 2011 –Σεπτέμβριος  2014
Προϋπολογισμός: 1.804.081 ευρώ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αικατερίνη-Κωνσταντία Λαζαρίδη, Τμήμα Γεωγραφίας

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός έξυπνου εργαλείου για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων χρησιμοποιώντας πολυπαραγοντική ανάλυση. Η πρόσβαση σε αυτό θα εξασφαλίζεται μέσα από τον Παγκόσμιο Ιστό.