Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Προηγμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Διάρκεια: Μάιος 2011 – Σεπτέμβριος 2015
Προϋπολογισμός: 260.000€
Επιστημονικός  Υπεύθυνος: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Το έργο θα δημιουργήσει υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά, που θα καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων ενός Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορούν στη συνολική υποστήριξη της ακαδημαϊκής και διοικητικής του λειτουργίας, ώστε να επιτελέσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του, καθώς τη σύνδεσή του με την Κοινωνία. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εξωτερικοί συνεργάτες, συνεργαζόμενοι φορείς, αλλά και οποιοσδήποτε απλός πολίτης, θα έχουν ένα σημείο επαφής με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, από το οποίο θα λαμβάνουν με ασφαλή τρόπο και χωρίς διακρίσεις υπηρεσίες και ενημέρωση.