Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες δικτύωσης και δια βίου μάθησης για τους αποφοίτους και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς και για το ευρύ κοινό

Διάρκεια: Μάιος 2011 – Σεπτέμβριος 2015
Προϋπολογισμός: 203.700€
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Το έργο στοχεύει στην υλοποίηση συστήματος διαχείρισης αποφοίτων (Alumni) με τη χρήση Web 2.0 τεχνολογίας και την παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης μέσα από αυτό καθώς και στην ανάπτυξη και πιλοτική Εφαρμογή μίας Web 2.0 πλατφόρμας για την παροχή προηγμένων εφαρμογών δικτύωσης μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου