Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Λειτουργία ψηφιακών αποθετηρίων σε κατανεμημένο περιβάλλον, που χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (κωδικός: EPSETG0522 του ΕΚΤ)

Διάρκεια: Αύγουστος 2008 – Φεβρουάριος 2009
Προϋπολογισμός: 31.000 ευρώ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάρα Νικολαΐδου

Το έργο αφορούσε στην πραγματοποίηση μελέτης για την αποτύπωση της διεθνούς εμπειρία σε ότι αφορά την αρχιτεκτονική και την λειτουργικότητα Εθνικών Αποθετηρίων και την πρόταση εναλλακτικών αρχιτεκτονικών λύσεων για την υλοποίηση και υποστήριξη Εθνικού Ερευνητικού Αποθετηρίου από το ΕΚΤ και την επικοινωνία/τροφοδότηση από τα Ιδρυματικά Αποθετήρια ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων.