Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Σύστημα αποδοτικής αξιοποίησης και παρουσίασης του σημασιολογικού περιεχομένου των άρθρων (ΝΕΚ 01833)

Διάρκεια: Ιανουάριος 2013 – Σεπτέμβριος 2013
Προϋπολογισμός: 94.200 ευρώ (Προϋπολογισμός Χαροκοπείου Πανεπιστημίου – ΤΠΤ: 20.000 ευρώ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ηρακλής Βαρλάμης

Στα πλαίσια του προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής συμμετέχει ως υπεργολάβος στην πρόταση της palo.gr και το αντικείμενο του έργου του αφορά μεταφορά τεχνογνωσίας στην ΠΑΛΟ ψηφιακές τεχνολογίες ΕΠΕ, σε θέματα εξαγωγής σημασιολογικής πληροφορίας από άρθρα ειδήσεων. Ανάπτυξη πρότυπων αρθρωμάτων και καθοδήγηση των μηχανικών της ΠΑΛΟ για την ενσωμάτωσή τους στην παραγωγική λειτουργία της εταιρίας.