Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Drug-Target Binding Simulations (FORTISSIMO-FP7)

Διάρκεια: 18 μήνες από Οκτώβριο 2014
Προϋπολογισμός: 247.560 ευρώ (Προϋπολογισμός Χαροκοπείου Πανεπιστημίου – ΤΠΤ: 78.240€ )
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ηρακλής Βαρλάμης

To ΤΠΤ θα συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο της Δρέσδης, το Πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου και την εταιρία Transinsight για την εκτέλεση πειραμάτων αλληλεπίδρασης φαρμάκων-πρωτεϊνών σε υπολογιστικές υποδομές υψηλών επιδόσεων. Το έργο εντάσσεται στο FP7 έργο Factories of the Future Resources, Technology, Infrastructure and Services for Simulation and Modelling (FORTISSIMO).