Αθήνα, 26.02.2019
Αρ. πρωτ.: 78420

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμού 82/21.02.2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη επιστήμονα αναγνωρισμένο επιστημονικού κύρους, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος "Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Εφαρμογές" προγράμματος σπουδών εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. 

Για το πλήρες κείμενο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ πατήστε εδώ