29/07/2010: Εκλογές ΔΕΠ - Αποτέλεσμα ΕκλογήςΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Τεχνικές Προγραμματισμού Συστημάτων στον Παγκόσμιο Ιστό (web)»

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού σώματος για διενέργεια εκλογής: 29.07.2010

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Τσερπές Κωνσταντίνος
Αριθμός παρόντων Εκλεκτόρων: 10
Σύνολο θετικών ψήφων: 10