Στις 16/6 έλαβε χώρα η παρουσίαση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του τμήματος.

Μπορείτε να βρείτε τα σχετικά video εδώ:

Σύντομη περιγραφή των προγραμμάτων σπουδών

Το Τμήμα και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Πληροφορική και Τηλεματική"

Παρουσίαση της 1ης Κατεύθυνσης : Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών "Πληροφορική και Τηλεματική" από τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Τσερπέ.

Παρουσίαση της 2ης Κατεύθυνσης : Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών "Πληροφορική και Τηλεματική" από τον Καθηγητή κ. Θωμά Καμαλάκη.

Παρουσίαση της 3ης Κατεύθυνσης : Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Μαυρέτα Σταμάτη

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Πρόγραμματος “Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική" του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής από τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Χρήστο Δίου

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Πρόγραμματος “Ανακατεύθυνσης “Εφαρμοσμένη Πληροφορική" του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής από τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Χρήστο Μιχαλακέλη

Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Πρόγραμματος “Ερευνητικού Χαρακτήρα "Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική" του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής από τον Καθηγητή κ. Ηρακλή Βαρλάμη

Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων στα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος από την κ. Δανέλη Φωτεινή, υπεύθυνη γραμματείας για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος.

 8619128