Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Διαθέσιμες στα μέλη του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής οι υπηρεσίες MicrosoftAzure, VisualStudio 2017 καθώς και το VMWare. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον ακόλουθοσύνδεσμο.