Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

science 1182713 640

Δικαιούχος: Βασίλειος Στρατόγλου

Τίτλος: Υποτροφία Προγράμματος στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.2.03.01 με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» (1ος κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020)

Αντικείμενο: Δορυφορικά Δίκτυα Σύμφωνων Οπτικών Επικοινωνιών

Περιγραφή: Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι ο σχεδιασμός και η επαλήθευση των οπτικών συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών ώστε αυτά να αποτελέσουν τα συστατικά των δορυφορικών δικτύων της επόμενης γενιάς. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στα σύμφωνα συστήματα τα οποία προσφέρουν καλύτερες επιδόσεις όσο αφορά την φασματική απόδοση και την απαιτούμενη ισχύ εκπομπής σε σχέση με τα συμβατικά οπτικά συστήματα άμεσης φώρασης.

Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Θωμάς Καμαλάκης

Φορέας χρηματοδότησης: ΙΚΥ