Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

abbes amira

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Πέμπτη 08/03/2018, στο πλαίσιο του σεμιναρίου του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος μας,  θα πραγματοποιήσει διάλεξη o Prof. Abbes Amira, Associate Dean for Research and Graduate Studies, Qatar University.

Το αντικείμενο της διάλεξης είναι: «IoT Security and Performance using Multi-core Platforms»

 

(ακολουθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Prof. Abbes Amira received his Ph.D. in Computer Engineering in 2001 from Queen’s University Belfast, United Kingdom. Since then, he has taken many academic and consultancy positions in the United Kingdom, Europe, Asia and the Middleast.  He is currently the associate Dean for research and graduate studies in the College of Engineering at Qatar University. In the United Kingdom, he has taken academic and leadership positions at Queen’s University Belfast, Brunel University London, University of Ulster and University of the West of Scotland. 

During his career to date, Prof. Amira has been successful in securing substantial funding from government agencies and industry; he has supervised more than 20 PhD students and  has over 300 publications in top journals and conferences in the area of embedded systems, image and signal processing.

He has been invited to give keynote talks, short courses and tutorials at many universities and international conferences and has been chair and program committee for a number of IEEE conferences including; tutorial and invited talk at the prestigious ICIP 2009 and ICCV – ECVW, General Co-Chair of ECVW 2011, Program Chair of ECVW2010, Program Co-Chair of ICM12, DELTA 2008, IMVIP 2005 and General Co-Chair of ICM 2014. He is also a member of the IEEE Technical Committee for Biomedical Circuits and systems.

He obtained many international awards, including the 2008 VARIAN prize offered by the Swiss Society of Radiobiology and Medical Physics, CAST award, DELL-EM Envision the future, and many best paper and recognition awards in international conferences and events.  

Prof. Amira has been a PhD external examiner and member of advisory boards for many Universities worldwide and has participated as guest editor and member of the editorial board in many international journals including recent issues in IEEE IoT Journal and Elsevier Pattern Recognition. He has also been a regular referee for many national and international funding bodies, including (EPSRC-UK and QNRF-Qatar). 

He has taken visiting professor positions at the University of Tun Hussein Onn, Malaysia and the University of Nancy, Henri Poincare, France.

Prof. Amira is a Fellow of IET, Fellow of the Higher Education Academy, Senior member of the IEEE, and Senior member of ACM. 

His research interests include: Embedded systems, high performance computing, Big Data and IoT, Connected Health, Image and Vision Systems, Biometric and Security.