Στα πλαίσια της διεύρυνσης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και την ενεργή συμμετοχή των υποψήφιων διδακτόρων, συνεργατών, φοιτητών και των αποφοίτων του σε αυτές, το Τμήμα πραγματοποίησε διαδικτυακή παρουσίαση ορισμένων περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται. Tο Τμήμα συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων σε συνεργασία με κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς του εξωτερικού.

Ταυτόχρονα έγινε ενημέρωση και για θέσεις εργασίας που υπάρχουν (ή σύντομα θα υπάρξουν) στα έργα αυτά και οι οποίες θα δώσουν την δυνατότητα στους φοιτητές και τους αποφοίτους ασχοληθούν με τομείς αιχμής στην επιστήμη μας σε συνεργασία με κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού.

H παρουσίαση βρίσκεται εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=USrMn3s0DEQ

download 2