Το τμήμα με χαρά ανακοινώνει ότι η υποψήφια διδάκτοράς μας κ. Νίκη Κυριακίδου, και ο επιβλέπων καθηγητής της, Χρήστος Δίου, έλαβαν το βραβείο καλύτερης εργασίας για την εργασία τους «An Improved Neural Network Model for Treatment Effect Estimation», που παρουσιάστηκε στο 18ο International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations

Paper Link: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-08337-2_13

Kiriakidou, N., Diou, C. (2022). An Improved Neural Network Model for Treatment Effect Estimation. In: Maglogiannis, I., Iliadis, L., Macintyre, J., Cortez, P. (eds) Artificial Intelligence Applications and Innovations. AIAI 2022. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 647. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08337-2_13

Συγχαρητήρια Νίκη!

niki